20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaBrak wypłaty wynagrodzenia (02-06-2011)


art.175. Niewypłacenie wynagrodzenia, stypendium, emerytury, bądź innych 
przewidzianych prawem wypłat
1.Bezpodstawne niewypłacenie wynagrodzenia, stypendium, emerytury, 
bądź innych przewidzianych prawem wypłat obywatelom w terminie dłuższym
 niż miesiąc dokonane umyślnie przez kierownika przedsiębiorstwa, instytucji lub 
organizacji niezależnie od formy własności, bądź obywatela – podmiotu działalności 
przedsiębiorczej

 

- podlega karze grzywny od 50 nieopodatkowanych minimalnych dochodów

obywateli lub prac naprawczych do lat 2 lub pozbawienia wolności do lat 2

z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź

prowadzenia określonej działalności do lat 3.

(ust.1 art. 175 w redakcji Ustawy Nr 1027-VI (1027-17), z dnia 19.02.2009)

2.Te same czyny w przypadku, gdy zostały dokonane w związku z niecelowym 
wykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń, stypendium,
 emerytury i innych przewidzianych prawem wypłat

 

- podlega karze grzywny od 1000 do 1500 nieopodatkowanych minimalnych

dochodów obywateli lub ograniczenia wolności do lat 3 lub pozbawienia wolności do lat 5 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

(cz.2 ust.2 art. 175 w redakcji Ustawy Nr  1027-VI (1027-17), z dnia 19.02.2009)
 
3.Osobę zwalnia się od odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy przed 
pociągnięciem jej do odpowiedzialności karnej dokonała wypłaty wynagrodzeń, 
stypendium, emerytury, bądź innych przewidzianych prawem wypłat.


Powrót Wszystkie Aktualności