20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaChcesz udzielić pożyczki (23-07-2012)


Chcesz udzielić pożyczki własnej spółce na Ukrainie?

Narodowy Bank Ukrainy wprowadza zmiany dotyczące zasad udzielania pożyczek przez nierezydentów dla rezydentów w walucie obcej

 

W celu udoskonalenia aktów normatywno - prawnych Narodowy Bank Ukrainy postanowieniem Nr 246 , z dnia 15.06.2012 przyjął zmiany do Rozporządzenia o zasadach otrzymania przez rezydentów kredytów, pożyczek w walucie obcej od nierezydentów i udzielania przez rezydentów pożyczek w walucie obcej nierezydentom", które przewidują m.in.

- rezydenci - dostawcy (osoby prawne, fizyczne i fizyczne - przedsiębiorcy) zobowiązani są do rejestracji umów przewidujących wykonanie przez rezydentów zobowiązań wobec nierezydentów za pozyskane od nierezydentów kredyty, pożyczki w walucie obcej w Narodowym Banku Ukrainy przed faktycznym otrzymaniem kredytu;

Rejestracja umów zawartych przez rezydentów - pożyczkobiorców niebędących bankiem, odbywa się przez terytorialne oddziały Narodowego Banku w siedzibie obsługującego banku.

W celu rejestracji umowy (rejestracji zmian do umowy) rezydent -pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia do obsługującego banku na nośniku papierowym zawiadomienia o umowie (zawiadomienia o zmianie do umowy) i umowę ( wraz z innymi dodatkowymi umowami/porozumieniami, dokumenty dotyczące realizacji umowy i prowadzenia operacji walutowych z umowy).

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są przez rezydenta -pożyczkobiorcę wraz z ich tłumaczeniem na język ukraiński, potwierdzone podpisem tłumacza ( podpis tłumacza potwierdza się notarialnie) lub notariusza (nie wymagają tłumaczenia dokumenty sporządzone w języku rosyjskim lub których treść sporządzono w dwóch językach - obcym i ukraińskim).

 

Wraz z pakietem dokumentów składa się do rejestracji umowy kopię dokumentu płatniczego o wpłacie środków za usługę rejestracji umowy zgodnie z aktami normatywno -prawnymi Narodowego Banku Ukrainy, określającymi wykaz usług i opłat pobieranych przez NBU.

Wniesiono zmiany do Rozporządzenia o zasadach wydania indywidualnych licencji na przekazanie waluty obcej poza granicę Ukrainy na opłatę metali bankowych i przeprowadzenie niektórych operacji walutowych.

Zmiany przewidują m.in , że świadectwa rejestracji, indywidualne licencje Narodowego Banku Ukrainy na otrzymanie przez rezydentów kredytu, pożyczki w walucie obcej od kredytodawcy, udzielone rezydentom - pożyczkobiorcom przed wejściem w życie niniejszego Rozporządzenia pozostają w mocy.

Postanowienie zarejestrowano w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy Nr 1138/21450 , dnia 09 lipca 2012 oraz wchodzi w życie z dniem jego oficjalnego opublikowania, poza zmianami wnoszonymi do Rozporządzenia o zasadach otrzymania przez rezydentów kredytów, pożyczek w walucie obcej od nierezydentów i udzielania przez rezydentów pożyczek w walucie obcej dla nierezydentów, które wchodzą w życie w terminie czterech miesięcy po państwowej rejestracji w Ministerstwie Sprawiedliwości.  

Postanowienie Narodowego Banku Ukrainy Nr 246, z dnia 15.06.2012 " O wniesieniu zmian do wybranych aktów normatywno-prawnych Narodowego Banku Ukrainy".Powrót Wszystkie Aktualności