20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCo należy rozumieć przez (06-06-2011)


Do specjalnych procedur importowych stosowanych na Ukrainie należy:

- zastosowanie procedury międzynarodowych targów lub analogicznych im procedur;

- zasada wcześniejszych depozytów importowych składanych w banku.

- w przypadku osiągnięcia przez bilans płatniczy Ukrainy stanu krytycznego wprowadzenie czasowego narzutu do obowiązujących stawek cła wwozowego na wybrane towary.

(ust. 1 art. 19 uzupełniono o akapit 4 na podstawie Ustawy Nr 923-VI (923-17), z dnia 04.02.2009)

Państwowe zakupy importu całościowego wyposażenia lub masowej partii innych towarów z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Walutowego Ukrainy dokonywane są obowiązkowo z wykorzystaniem procedur międzynarodowych targów.

Procedury wcześniejszych importowych depozytów wprowadza Narodowy Bank Ukrainy w celu uregulowania bilansu płatniczego Ukrainy.

Przy czym, Narodowy Bank Ukrainy, określa zasady przeprowadzania operacji z wcześniejszymi importowanymi depozytami oraz wysokości kwot depozytów w % do wartości umowy (kontraktu), które nie mogą być wyższe niż 50%.

Wcześniejszy depozyt importowy, otwierany jest w terminie nieprzekraczającym trzech dni roboczych, od chwili uprawomocnienia się umowy (kontraktu).

W przypadku naruszenia zaznaczonego terminu lub innych warunków otwarcia wcześniejszych depozytów importowych, w stosunku do podmiotu działalności zagranicznej stosuje się sankcje, które określają zasady zatwierdzone przez Narodowy Bank Ukrainy.

Środki wpływające na rachunki wcześniejszych depozytów importowych wyodrębniane są na odrębnym rachunku, otwieranym przez każdy bank komercyjny prowadzący operacje wcześniejszych depozytów importowych na rzecz Narodowego Banku Ukrainy.

Zaznaczone środki znajdują się w dyspozycji Narodowego Banku Ukrainy.

Dla podmiotu działalności zagranicznej, który otworzył wcześniejszy depozyt importowy odpowiedni bank wydaje zaświadczenie określonego wzoru, stanowiącego podstawę do przepuszczenia towaru przez granicę celną Ukrainy.

 

W przypadku przekazania towaru przez zagraniczne podmioty działalności gospodarczej poprzez bankowo – kredytowe instytucje Ukrainy i braku przekroczenia przez towar granicy celnej Ukrainy, zaznaczone w niniejszym pkt. zaświadczenie stanowi podstawę do dokonania rozliczeń z zagranicznym podmiotem działalności gospodarczej poprzez bankowo – kredytowe instytucje Ukrainy lub do przepuszczenia przez urząd celny odpowiedniej kwoty w gotówce.

(ust. 6 art. 19 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 2157-IV (2157-15), z dnia 04.11.2004)

Zabrania się stosowania procedury wcześniejszych depozytów importowych, do towarów w stosunku do których prowadzona jest procedura licencjonowania i kwotowania importu.

W razie osiągnięcia przez bilans płatniczy Ukrainy stanu krytycznego stosuje się, jako wyjątek procedurę wprowadzenia, zmian oraz skasowania czasowego narzutu do obowiązujących stawek cła wwozowego na wybrane towary, odpowiadającego regulacjom odpowiednich artykułów Generalnego porozumienia w sprawach taryf i handlu 1994 (981_003) (GATT 1994).

(art. 19 uzupełniono o ust. 8 na podstawie Ustawy Nr 923-VI (923-17), z dnia 04.02.2009)

Ustawa Ukrainy " O działalności zagranicznej"Powrót Wszystkie Aktualności