04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCo powinno być zawarte (17-11-2011)


Statut spółki akcyjnej powinien zawierać :
1) pełną i skróconą nazwę spółki w języku ukraińskim; 
2) typ spółki; 
3) wysokość kapitału statutowego; 
4) wysokość kapitału rezerwowego w razie jego utworzenia;
5) nominalną wartość i ogólną ilość akcji, ilość każdego typu rozmieszczonych przez 
spółkę akcji, w tym również ilość każdej klasy uprzywilejowanych akcji  w razie 
rozmieszczenia uprzywilejowanych akcji, a także skutki niewykonania zobowiązania 
wykupu akcji; (pkt. 5 art. 13 w redakcji Ustawy Nr 2994-VI (2994-17), z dnia 03.02.2011)
6) wysokość dywidend za uprzywilejowane akcje każdej klasy w razie ich 
rozmieszczenia przez spółkę;
(cz.2  art. 13 uzupełniono o pkt. zgodnie z Ustawą Nr 2994-VI (2994-17), z dnia 03.02.2011)
7) warunki i zasady zamiany  uprzywilejowanych akcji określonej klasy w proste akcje 
spółki, bądź w uprzywilejowane akcje innej klasy w razie rozmieszczenia 
uprzywilejowanych akcji;
(pkt.  art. 13 w redakcji Ustawy Nr 2994-VI (2994-17), z dnia 03.02.2011)
8) prawa akcjonariuszy – właścicieli uprzywilejowanych akcji każdej klasy w razie 
rozmieszczenia uprzywilejowanych akcji; (pkt.  art. 13 w redakcji Ustawy Nr 2994-VI (2994-17), z dnia 03.02.2011)
9) posiadanie prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy prywatnej spółki akcyjnej do 
nabycia akcji tej spółki, proponowanych przez ich właścicieli do sprzedaży osobie 
trzeciej oraz zasady jego realizacji lub brak takiego prawa;
(pkt.  art. 13 w redakcji Ustawy Nr 2994-VI (2994-17), z dnia 03.02.2011)
10) zasady zawiadamiania akcjonariuszy o wypłacie dywidend; 
11) zasady zwoływania i przeprowadzania walnego zgromadzenia; 
12) kompetencje walnego zgromadzenia; 
13) sposób powiadamiania akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu oraz o zmianach  
w porządku dziennym walnego zgromadzenia;
(pkt.  art. 13 w redakcji Ustawy Nr 2994-VI (2994-17), z dnia 03.02.2011)
14) skład organów spółki ich kompetencje, zasady tworzenia, wyboru i odwoływania 
ich członków oraz podejmowania przez nich uchwał, a także zasady zmiany składu 
organów spółki i ich kompetencji; 
15) zasady wnoszenia zmian do statutu; 
16) zasady likwidacji spółki. 
3. W statucie spółki akcyjnej nie może być przewidziane nadanie dodatkowych praw, 
bądź uprawnień założycielom spółki .
4. Statut spółki akcyjnej może zawierać inne regulacje zgodne z prawem. 
 
Podstawa prawna
Ustawa Ukrainy O spółkach akcyjnych


Powrót Wszystkie Aktualności