08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy do kosztów całkowitych płatnika podatków wlicza się opłatę za usługi prawnika, (20-11-2009)


Czy do kosztów całkowitych płatnika podatków wlicza się opłatę za usługi prawnika, który reprezentuje takiego płatnika w sądzie w związku z windykacją od dłużnika zadłużenia debetowego oraz jak określa się taką czynność w ewidencji podatkowej?

Odpowiedź: Do kosztów całkowitych zgodnie z ppkt. 5.2.1. pkt. 5.2 art. 5 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-NR “O opodatkowaniu dochodów przedsiębiorstw” z dnia 28.12.94 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami) wlicza się koszty poniesione (kwoty zapłacone, naliczone) w ciągu okresu sprawozdawczego w związku z przygotowaniem, organizacją, prowadzeniem produkcji, sprzedażą produkcji (robót, usług) oraz ochrony pracy, w tym: koszty związane z nabyciem energii elektrycznej (wraz z podłączeniem) z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w pkt. 5.3– 5.7 niniejszego art.

Jeśli w związku z prowadzeniem przez płatnika podatków działalności gospodarczej powstało zadłużenie debetowe, to zapłatę za usługi prawne, związane z windykacją zadłużenia od dłużnika, wlicza się do kosztów całkowitych takiego płatnika na podstawie ppkt. 5.2.1 pkt.5.2 art. 5 Ustawy wg daty, określonej zgodnie z ppkt. 11.2.3 pkt. 11.2 art. 11 niniejszej Ustawy to znaczy dniem zwiększenia kosztów całkowitych płatnika podatku na dochód przy dokonaniu operacji z osobami nie będącymi płatnikami tego podatku jest dzień faktycznego otrzymania od nich usług niezależnie od zapłaty za nie (w tym częściowej lub zaliczki).

 

Państwowa Administracja Podatkowa miasta Kijów

 

 Powrót Wszystkie Aktualności