04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy dyrektor obcokrajowec może (26-09-2013)


Na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa został powołany obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pracę na Ukrainie. Przedsiębiorstwo zostało niedawno zarejestrowane nie posiada dochodów. Czy dyrektor obcokrajowiec może nie pobierać wynagrodzenia?

 Stanowisko dyrektora przewiduje wykonanie zadań pracowniczych. Prawo pracy zobowiązuje do zawarcia  z takim pracownikiem (jak również z innymi pracownikami) umowy o pracę.

Na podstawie umowy o pracę budowane są stosunki pracownika (dyrektora) z osobą prawną.

Zgodnie z Kodeksem Ustaw o Pracy (art.31) za umowę o pracę uważa się porozumienie między pracownikiem i właścicielem przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji lub upoważnionym przez niego organem, bądź osobą fizyczną, zgodnie z którą pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy przewidzianej w tej umowie, podlegając regulaminowi pracy, a właściciel przedsiębiorstwa , instytucji, organizacji lub upoważniony przez niego organ, bądź osoba fizyczna zobowiązuje się do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia i zabezpieczenia warunków pracy, nieodzownych do wykonania pracy przewidzianej prawem pracy, w umowie zespołowej i porozumieniem stron.

Prawo nie zawiera wymogu dotyczącego obowiązkowego wypłacenia wynagrodzenia dla pracownika,  rezygnującego z niego, lecz sam fakt istnienia stosunków pracy (sporządzonych w umowie o pracy) między pracownikiem i przedsiębiorstwem zobowiązuje przedsiębiorstwo do wypłaty takiemu pracownikowi wynagrodzenia.
Prawo nie dopuszcza możliwości niezapłacenia za pracę faktycznie wykonywaną, a zobowiązuje właściciela do jej opłaty.
Rezygnacja pracownika z wynagrodzenia ( jak również innych dochodów) w żaden sposób nie wpływa na wskazany obowiązek pracodawcy.
Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdy założyciel i dyrektor jest jedną osobą (w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot).

W celu zmniejszenia kosztów można wprowadzić dla dyrektora niepełny wymiar pracy.

Zgodnie z art.56 Kodeksu Ustaw o Pracy w porozumieniu między pracownikiem i właścicielem lub upoważnionym przez niego organem przy przyjęciu do pracy oraz po uzyskaniu zgody może być wprowadzony niepełny dzień lub tydzień roboczy.

Opłata pracy w tych przypadkach odbywa się proporcjonalnie do odpracowanego czasu pracy.

Niepełny czas pracy może być w formie:

a)niepełnego dnia roboczego (tj. zmniejszenie ciągłości codziennej pracy o ustaloną ilość godzin);

b) niepełnego tygodnia roboczego ( gdzie zachowana jest ciągłość dnia roboczego, lecz zmniejszona jest ilość dni roboczych)

c) połączenia niepełnego dnia roboczego i niepełnego tygodnia roboczego (np. ciągłość dnia roboczego 4 godziny przy 3 -ch dniach roboczych w tygodniu).

Wprowadzając niepełny czas roboczy można istotnie zmniejszyć wysokość wynagrodzenia pracownika.Powrót Wszystkie Aktualności