20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy opodatkowana jest zwrotna (19-02-2012)


Czy opodatkowana jest zwrotna pomoc finansowa otrzymana przez płatnika podatku dochodowego od płatnika podatków znajdującego się na ogólnym systemie opodatkowania?

Odpowiedź: Kwota zwrotnej pomocy finansowej uzyskanej od płatnika podatku VAT znajdującego się na ogólnym systemie opodatkowania (uiszczającego podatek dochodowy wg stawki przewidzianej w pkt. 151.1 art. 151 Kodeksu Podatkowego Ukrainy) przy określaniu przedmiotu opodatkowania nie zalicza się do dochodów.  

 

W przypadku, gdy płatnik podatku nie zwraca otrzymanej zwrotnej pomocy finansowej na koniec okresu sprawozdawczego, do dochodów okresu sprawozdawczego wliczana jest kwota % umownie naliczonych od kwoty zwrotnej pomocy finansowej, pozostającej niezwróconą na koniec takiego okresu sprawozdawczego, w wysokości ewidencyjnej stawki NBU, obliczonej za każdy dzień wykorzystywania takiej zwrotnej pomocy finansowej.

 

Zgodnie z ppkt. 14.1.257 pkt.14.1 art.14 Kodeksu Podatkowego Ukrainy - za zwrotną pomoc finansową rozumie się - środki, które wpłynęły do płatnika podatku w użytkowanie na podstawie umowy, która nie przewiduje naliczania % lub przekazania innego rodzaju kompensacji jako zapłata za korzystanie z takich środków i jest obowiązkowa do zwrotu.  

 

Kwota % umownie naliczonych od kwoty zwrotnej pomocy finansowej, pozostającej do zwrotu na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości obrotowej stawki Narodowego Banku Ukrainy, obliczona za każdy dzień faktycznego wykorzystywania takiej zwrotnej pomocy finansowej, jest bezzwrotną pomocą finansową.


Zgodnie z pkt. 135.1 art. 135 Kodeksu Podatkowego Ukrainy, do dochodów przy obliczaniu podstawy opodatkowania zalicza się jako dochody okresu sprawozdawczego inne dochody określane zgodnie z pkt. 135.5 niniejszego art.

Poza tym, zgodnie z pkt. 135.5.4 pkt.135.5 Kodeksu Podatkowego Ukrainy przewidziano, że inne dochody zalicza się kwotę bezzwrotnej pomocy finansowej uzyskanej przez płatnika podatku w okresie sprawozdawczym, poza przypadkami, gdy operacje przekazania/otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej odbywają się między płatnikami podatku i jego odrębnymi jednostkami, nie posiadającymi statusu osoby prawnej.

 

Jednakże, kwota zwrotnej pomocy finansowej uzyskana przez płatnika podatku od osoby będącej płatnikiem podatku dochodowego wg zasad ogólnych ( uiszczającej podatek dochodowy wg stawki przewidzianej w pkt. 151.1 art.151 KPU), nie jest zaliczana do dochodów przy obliczaniu podstawy opodatkowania.

 

Mając na uwadze jak wyżej, w przypadku, gdy płatnik podatku nie zwraca kwoty zwrotnej pomocy finansowej na koniec okresu sprawozdawczego, osobie będącej płatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, do dochodów okresu sprawozdawczego obliczanych do przedmiotu opodatkowania, zaliczana jest kwota % umownie naliczonych od kwoty zwrotnej pomocy finansowej, pozostałej do spłaty na koniec takiego okresu sprawozdawczego, w wysokości obrotowej stawki Narodowego Banku Ukrainy, obliczonej za każdy dzień faktycznego wykorzystywania takiej zwrotnej pomocy finansowej.

 

Naliczanie % odbywa się w następujący sposób: kwota niezwróconej na koniec okresu sprawozdawczego zwrotnej pomocy finansowej pomnożona przez ilość dni korzystania z pomocy i stawkę obrotową NBU oraz podzielona przez 365 dni.

 Powrót Wszystkie Aktualności