08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy sprzedaż udziału (28-01-2012)


Czy sprzedaż udziału podlega opodatkowaniu

Przy sprzedaży przez osobę fizyczną - założyciela spółki z o. o, udziału osobie prawnej lub fizycznej należy stosować regulacje pkt. 170.2 art.170 Kodeksu Podatkowego Ukrainy .

Zgodnie z ppkt.170.2.1 pkt.170.2 art.170 KPU ewidencja ogólnych wyników z transakcji z aktywami inwestycyjnymi prowadzona jest płatnika podatków samodzielnie, oddzielnie od innych dochodów i kosztów.

Do celów podatkowych dochodu inwestycyjnego za okres sprawozdawczy, uważa się rok kalendarzowy. Zgodnie z ppkt. 170.2.2 pkt.170.2 art.170 KPU , dochód inwestycyjny oblicza się jako różnica między dochodem uzyskanym przez płatnika podatków ze sprzedaży aktywu inwestycyjnego i jego wartością określaną w oparciu o kwotę kosztów poniesionych na nabycie takiego aktywu z uwzględnieniem ppkt.170.2.4 - 170.2. KPU.

Zgodnie z ppkt.170.2. pkt.170.2 art.170 do składników rocznego ogólnego opodatkowanego dochodu płatnika zalicza się ogólne wyniki finansowe z aktywami inwestycyjnymi wg wyników sprawozdawczego (podatkowego) roku.

Powyższe dochody opodatkowane są w wysokości 15%.
W przypadku, gdy ogólna kwota uzyskanych przez płatnika podatków w sprawozdawczym miesiącu podatkowym dochodów, przewyższa dziesięciokrotność minimum wynagrodzenia określonego ustawą na 1 stycznia sprawozdawczego roku podatkowego, stawka podatku wynosi 17% od kwoty przewyższenia z uwzględnieniem podatku zapłaconego wg stawki 15% (pkt.17.1 art. 17 KPU).  

Przy czym, w przypadku, gdy kwota dochodu ze sprzedaży aktywów inwestycyjnych nie przewyższa kwoty przewidzianej w ust.1 ppkt.169.4.1 pkt.169.4 art. 169 KPU (1320 hrywien w 2011 roku), to taki dochód nie podlega opodatkowaniu i nie jest zaliczany do ogólnego rocznego opodatkowanego dochodu (ppkt.170.2.8 pkt.170.2 art.170 KPU).

W razie przewyższenia kwoty dochodu ze sprzedaży aktywów inwestycyjnych w 2011 roku - 1320 hrywien, osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia do Państwowej Służby Podatkowej deklaracji wg określonego wzoru, w terminie do 1 maja 2012 roku (ppkt. "b"pkt. 176.1 art. 176 , ppkt.49.18.4 KPU art.49).

Płatnicy zobowiązani do składania deklaracji, prowadzą ewidencję w Księdze ewidencji dochodów i kosztów do określenia kwoty ogólnego rocznego opodatkowanego dochodu (dalej - Księga) zgodnie z wzorem i wg zasad, zatwierdzonych Nakazem Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 1022, z dnia 24.12.2010.

Zgodnie z pkt.179.7 art. 179 KPU - osoba fizyczna zobowiązana jest samodzielnie do 1 sierpnia roku następującego po roku sprawozdawczym, do zapłaty kwoty zobowiązania podatkowego zaznaczonej przez nią w deklaracji podatkowej.

Zasady opodatkowania, deklarowania i spłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży aktywów inwestycyjnych nie zależą od statusu kupującego - osoby prawnej czy fizyczna.
Przy czym, osobę prawną nabywcę praw korporacyjnych od osoby fizycznej, nie uważa się za agenta podatkowego. Osoba taka nie jest zobowiązana do naliczania, poboru i spłaty do budżetu podatku dochodowego od dochodów osób fizycznych.


Państwowa Administracja Podatkowa m. SewastopolPowrót Wszystkie Aktualności