08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy stosuje się karę wobec płatników podatków (20-11-2009)


Czy stosuje się karę wobec płatników podatków w przypadku opóźnienia zapłaty dywidend?

Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 17.1.7 pkt. 17.1 art. 7 Ustawy Ukrainy Nr 2181-III z “O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków” z dnia 21.12.2000 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami) w przypadku, gdy płatnik podatków nie zapłacił w terminie określonym w niniejszej Ustawie uzgodnionej kwoty zobowiązania podatkowego to zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej kary.

Pkt. 1.2 art. 1 Ustawy określono, że zobowiązanie podatkowe– to zobowiązanie od zapłaty przez płatnika podatków do budżetów lub państwowych funduszy celowych odpowiedniej kwoty, w trybie i w terminie określonym niniejszą Ustawą lub innymi ustawami Ukrainy;

Przepisy pkt. 5.1 art. 5.1 Ustawy przewidują, że zobowiązanie podatkowe samodzielnie określone przez płatników podatków w deklaracji podatkowej uważa się za uzgodnione z dniem złożenia takiej deklaracji podatkowej.

Płatnikami podatków i opłat (obowiązkowych płatności) zgodnie z art. 4 Ustawy Ukrainy Nr 1251-XII “O systemie opodatkowania” z dnia 25.06.91 (wraz ze zmianami oraz uzupełnianiami) są osoby prawne i fizyczne, na które zgodnie z przepisami prawa Ukrainy nałożono obowiązek uiszczania podatków i opłat (obowiązkowych płatności).

Pkt. 1.9 art. 1 Ustawy Ukrainy Nr 334/94– RN “O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” z dnia 28.12.94 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami) określono, że dywidenda– płatność, dokonywana przez osobę prawną – emitenta praw korporacyjnych, bądź certyfikatów inwestycyjnych na rzecz właściciela takich praw korporacyjnych (inwestycyjnych certyfikatów), w związku z podziałem części zysku takiego emitenta, obliczona zgodnie z zasadami ewidencji księgowej. Przy czym istnienie, bądź brak zysku obliczonego zgodnie z zasadami ewidencji księgowej, nie może wpływać na podjęcie lub nie podjęcie decyzji dotyczącej naliczenia dywidend.

Więc, jeśli naliczone po zapłacie dywidend zobowiązanie podatkowe, nie zostało zapłacone w terminie to stosowana jest kara, przewidziana w ppkt. 17.1.7 pkt. 17.1 art. 7 Ustawy Ukrainy Nr 2181-III “O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków” z dnia 21.12.2000.

 

Państwowa Administracja Podatkowa miasta Kijów

  

 

 

 Powrót Wszystkie Aktualności