20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy to prawda że w obrocie (06-06-2011)


Odpowiedź: Tak. Zasady stosowania sankcji oraz ich rodzaje zawiera m.in. Ustawa Ukrainy O działalności zagranicznej.

 

Specjalne sankcje za naruszenie niniejszej lub powiązanych z nią ustaw Ukrainy

Za naruszenie niniejszej lub powiązanych z nią ustaw Ukrainy, w stosunku do podmiotów działalności zagranicznej lub zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej mogą być zastosowane poniższe specjalne sankcje:

- nałożenie kary w przypadku nieterminowego wykonania lub niewykonania przez podmioty działalności zagranicznej i zagraniczne podmioty działalności gospodarczej, własnych obowiązków w oparciu o niniejszą lub powiązane z nią Ustawy Ukrainy.

Wysokość kary określana jest odpowiednimi regulacjami ustaw Ukrainy i/lub decyzją organów sądowych Ukrainy;

(ust. 3 części 1 art. 37 wyłączono na podstawie Ustawy Nr 335-XIV (335-14), z dnia 22.12.98)

- zastosowanie w stosunku do podmiotów działalności zagranicznej oraz zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej indywidualnej procedury (reżimu) licencjonowania, w przypadku naruszenia przez takie podmioty niniejszej Ustawy i/lub powiązanych z nią Ustaw Ukrainy, określających pewne zakazy, ograniczenia lub zasady przeprowadzania operacji zagranicznych;

(ust. 4 części 1 art. 37 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 335-XIV (335-14), z dnia 22.12.98 w redakcji Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

- czasowe zawieszenie działalności zagranicznej, w przypadku naruszenia niniejszej Ustawy lub powiązanych z nią Ustaw Ukrainy, popełnienie działań, które mogą zaszkodzić interesom krajowego bezpieczeństwa gospodarczego.

Sankcje zaznaczone w niniejszym art. stosuje, centralny organ władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej, na wniosek organów państwowej służby podatkowej i kontrolno –rewizyjnej, celnych, ochrony prawa, organów Antymonopolowego Komitetu Ukrainy, specjalnie upoważniony organ władzy wykonawczej w zakresie regulowania rynków usług finansowych i Narodowego Banku Ukrainy lub na podstawie decyzji sądu.

Sankcje opisane w niniejszym art. w stosunku do podmiotów działalności zagranicznej lub zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej mogą być zastosowane w przeciągu trzech lat od dnia wykrycia naruszenia prawa.

(ust. 2 art. 37 wraz ze zmianami na podstawie Ustaw Nr 335-XIV (335-14), z dnia 22.12.98, Nr 1294-IV (1294-15), z dnia 20.11.2003 w redakcji Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

Wniosek o zastosowanie sankcji powinien zawierać następujące dane: nazwę i rekwizyty podmiotu działalności zagranicznej (dla zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej – w języku państwa ich siedziby), informacje o treści naruszenia z odesłaniem na konkretne regulacje prawa Ukrainy, rodzaj specjalnej sankcji proponowanej do zastosowania, nazwę oraz rekwizyty kontrahenta przy realizacji kontraktu na podstawie, którego zostało naruszone prawo, inną docelową informację.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

Zastosowanie specjalnych sankcji w stosunku do podmiotów działalności zagranicznej oraz zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej może być poprzedzone oficjalnym uprzedzeniem centralnego organu władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

Indywidualna procedura licencjonowania obowiązuje do chwili usunięcia naruszeń prawa Ukrainy lub zastosowania praktycznych działań gwarantujących wykonanie niniejszej ustawy i/lub powiązanych z nią Ustaw Ukrainy oraz skasowania przez centralny organ władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

Czasowe zawieszenie działalności zagranicznej obowiązuje do chwili usunięcia naruszeń prawa Ukrainy lub zastosowania praktycznych działań gwarantujących wykonanie niniejszej Ustawy i/lub powiązanych z nią Ustaw Ukrainy, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podjęcia odpowiedniej decyzji przez centralny organ władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej.

Po czasowym zawieszeniu działalności zagranicznej podmioty działalności zagranicznej lub zagraniczne podmioty działalności gospodarczej, przenoszone są przez centralny organ władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej, do indywidualnej procedury licencjonowania.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

Przedłużenie ważności czasowego zawieszenia działalności zagranicznej odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji sądu.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

Do przedłużenia ważności czasowego zawieszenia działalności zagranicznej, centralny organ władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej, na podstawie informacji inicjatora zastosowania danej sankcji zwraca się z pozwem do sądu.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15) z dnia 22.12.2005)

Przy podejmowaniu decyzji, co do przedłużenia ważności czasowego zawieszenia działalności zagranicznej, sąd określa termin przedłużenia ważności tej sankcji.

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15) z dnia 22.12.2005)

W przypadku, gdy podmiot działalności zagranicznej lub zagraniczny podmiot działalności gospodarczej, w stosunku do którego zastosowano sankcje, usunie stwierdzone naruszenie lub podjął praktyczne działania gwarantujące wykonanie niniejszej Ustawy i/lub powiązanych z nią Ustaw Ukrainy, inicjator wniosku zastosowania sankcji, może skierować, do centralnego organu władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej, wniosek wraz z materiałami (dowodami) o ich skasowanie (zmianę rodzaju, czasowe zawieszenie).

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15) z dnia 22.12.2005)

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (siły wyższej), wniesienie pozwu do sądu państwa kontrahenta, bądź Międzynarodowego Komercyjnego Sądu Arbitrażowego, Morskiej Arbitrażowej Komisji przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Ukrainy o uznanie lub egzekucję z zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej długu związanego z niewykonaniem warunków umowy zagranicznej (kontraktu), a także w przypadku podjęcia działań w kierunku usunięcia naruszeń prawa, centralny organ władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej, może czasowo zawiesi wykonanie sankcji.

Po zakończeniu terminu zawieszenia sankcji ważność zostaje przywrócona bez dodatkowej decyzji centralnego organu władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej (z mocy prawa).

(art. 37 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 3268-IV (3268-15), z dnia 22.12.2005)

W przypadku usunięcia naruszeń prawa Ukrainy lub zastosowania praktycznych działań gwarantujących wykonanie niniejszej Ustawy i/lub powiązanych z nią Ustaw Ukrainy oraz doprowadzenia własnej działalności zagranicznej do zgodności z prawem Ukrainy lub dostarczenia dostatecznych dowodów uniemożliwiających zastosowanie praktycznych działań gwarantujących wykonanie ustawy, podmioty działalności zagranicznej oraz zagraniczne podmiotu działalności gospodarczej, w stosunku do który stosowana jest sankcja, posiadają prawo do dostarczenia odpowiednich materiałów, do centralnego organu władzy wykonawczej ds. polityki gospodarczej, oraz składania wniosków z prośbą o skasowanie (zmianę rodzaju, czasowe zawieszenie) ważności sankcji.Powrót Wszystkie Aktualności