04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy trzeba zawiadamiać organy służby podatkowej (23-03-2010)


Czy trzeba zawiadamiać organy służby podatkowej o zmianie kierownika bądź księgowego?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 17 Ustawy Ukrainy Nr 755-IV „O państwowej rejestracji osób prawnych oraz osób fizycznych– przedsiębiorców” z dnia 15.05.2003 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami, dalej– Ustawa) do Jedynego Państwowego Rejestru osób prawnych oraz osób fizycznych– przedsiębiorców wpisane są informacje o osobach, które są wybierane (powołane) do organu zarządu osoby prawnej, uprawnione do reprezentowania osoby prawnej w stosunkach prawnych z osobami trzecimi, bądź osoby które posiadają prawo do dokonywania działań w imieniu osoby prawnej bez pełnomocnictwa, w tym podpisywania umów.

Zgodnie z art. 19 Ustawy określono, że w przypadku zmiany informacji o osobie prawnej organ wykonawczy takiej osoby prawnej bądź uprawniona przez niego osoba jest zobowiązana złożyć (przesłać listem poleconym) do państwowego rejestratora w miejscu rejestracji osoby prawnej, wypełniony formularz rejestracyjny o wniesieniu zmian do informacji o osobie prawnej które były wpisane w Jedynym Rejestrze Państwowym.

Zgodnie z pkt. 7.9. art. 7 Zasad ewidencji płatników podatków, opłat (obowiązkowych płatności) zatwierdzonych Nakazem Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 80 z dnia 19.02.1998 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami, dalej– Zasady) określono, że informację o osobach odpowiedzialnych za ewidencję podatkową osoby prawnej bądź wyodrębnionej jednostki– kierowniku oraz głównym księgowym, wnoszone są bądź zmieniane są przez organ państwowej służby podatkowej w Jedynej Bazie Danych Osób Prawnych na podstawie:

-wniosku rejestracyjnego płatnika podatków z adnotacją „Zmiany”;

-danych o takich osobach, które są zaznaczone przez płatnika podatków w deklaracjach podatkowych, rozliczeniach, sprawozdaniach, w przypadku gdy tych danych wystarczy dla jednoznacznej identyfikacji osób odpowiedzialnych płatnika podatków.

W pkt. 7.10 art. 7 Zasad określono, że o zmianie głównego księgowego bądź kierownika przedsiębiorstwo powinno zawiadomić organ państwowej służby podatkowej w miejscu ewidencji drogą złożenia wniosku wg wzoru Nr 1-OPP, taki wniosek najlepiej złożyć w ciągu 20-dni od zaistnienia zmian.

 

Państwowa Administracja Podatkowa m. KijówPowrót Wszystkie Aktualności