04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaGabinet Ministrów zatwierdził (12-10-2011)


Gabinet Ministrów zatwierdził listę towarów podlegających kontroli państwowej podczas przemieszczania przez granicę

Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 1031, z dnia 05.10.2011 "Wybrane zagadnienia dotyczące kontroli państwowej towarów przemieszczanych przez granicę celną Ukrainy"

 

Gabinet Ministrów Ukrainy wprowadził:

1) kontrolę towarów przez osoby funkcyjne organów kontrolnych w strefach kontroli celnej na terytorium celnym Ukrainy (poza punktami przemieszczania granicy państwowej Ukrainy) w razie, gdy punkty przemieszczania takiego rodzaju kontroli nie dokończyły ;

2) kontroli sanitarno - epidemiologicznej podlegają towary zawarte w wykazie, wywożone poza granicę celną Ukrainy w przypadku, gdy tego wymaga państwo -importer;

3) kontroli sanitarno-epidemiologicznej (w tym w formie wcześniejszej kontroli dokumentów) nie podlegają towary zawarte w wykazie;

-pestycydy i chemia rolna, środki dezynfekcyjne, wyroby przeznaczenia medycznego zarejestrowane na Ukrainie;

- wzory do badań naukowych, laboratoryjnych, ekspertyz sanitarno-epidemiologicznych, testów;

-środki transportu w ilości jednej szt. przekazywane na adres głównych wydziałów pracy i ochrony socjalnej społeczeństwa administracji obwodowych, m.Kijowa i Sewastopola;

-środki transportu w ilości 1 szt otrzymywane przez osoby fizyczne;

-towary przemieszczane przez granicę celnąUkrainy w procedurze czasowego wwozu/wywozu;

-towary przemieszczane przez granicę celną Ukrainy jako inwestycja do funduszu statutowego podmiotów gospodarowania lub na podstawie umów o wspólnej działalności inwestycyjnej;

-towary wwożone jako kompletny obiekt (pod warunkiem  posiadania umowy między właścicielem towaru i instytucją Państwowej Służby Sanitarno-Epidemiologicznej);

-międzynarodowa pomoc techniczna;

-towary przeznaczone do prezentacji lub wykorzystania na wystawach;

-towary przemieszczane przez granicę celną Ukrainy w procedurze reimportu, reeksportu;

-materiały reklamowe;

- rekwizyty do zdjęć filmów, wystaw teatralnych i analogicznych działań;

-towary przeznaczone do korzystania przez przedstawicielstwa dyplomatyczne;

-towary przemieszczane przez granicę celną Ukrainy w międzynarodowych przesyłkach ekspresowych lub pocztowych;

-surowiec do wykorzystania w produkcji gotowej -odzieży, dodatków do odzieży (grupa towarowa 61 i 62, 6301-6307 zgodnie z  Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów w Handlu Zagranicznym), obuwie, getry i analogiczne wyroby, ich części ( grupa towarowa 64 ,65);

- części i urządzenia;

- nasiona, kwiaty, rośliny dekoracyjne pod warunkiem posiadania certyfikatów zgodności  wydanych przez państwo -producenta;

4)kontroli ekologicznej ( w tym w formie wcześniejszej kontroli dokumentów) nie podlegają towary zawarte w wykazie:

-towary wykorzystywane w czasie likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych;

-towary przemieszczane rurociągami;

5) kontroli radiologicznej podlegają towary grup 1 - 97 zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów w Handlu Zagranicznym (poza energią elektryczną - kod 2716 00 00 00 i towarów przemieszczanych rurociągami)/

Kontrola radiologiczna towarów i środków transportu prowadzona jest jednorazowo:

-w razie wwozu na terytorium celne Ukrainy - punktach przemieszczania granicy państwowej Ukrainy (punktach wwozu na terytorium celne Ukrainy);

- w razie wywozu poza  granicę celną Ukrainy - w organach celnych odprawy lub w punktach przemieszczania przez granicę celną Ukrainy ( w punktach wywozu poza granicę celną Ukrainy);

- w przypadku tranzytu - w punktach przemieszczania granicy państwowej Ukrainy ( w punktach wwozu na terytorium celne Ukrainy).

WYKAZ TOWARÓW - pobierz
Powrót Wszystkie Aktualności