04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJaką datę należy brać pod uwagę w celu określenia kosztów ogółem (27-10-2009)


Jaką datę należy brać pod uwagę w celu określenia kosztów ogółem przy imporcie towarów, w tym bez wwozu ich na terytorium Ukrainy?

Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 11.2.3 pkt 11.2. art. 11 Ustawy Ukrainy "O opodatkowaniu dochodów przedsiębiorstw" (dalej– Ustawa), datą zwiększenia kosztów ogółem płatnika podatków przy dokonaniu operacji z osobami będącymi nierezydentami jest dzień opodatkowania płatnika podatków towarów (a w przypadku ich importu również robót (usług), związanych bądź połączonych z importem towarów), a dla robót (usług) – dzień ich faktycznego otrzymania niezależnie od zapłaty za nie (w tym częściowej lub zaliczki).

Zgodnie z ppkt. 1.31 art. 1 Ustawy sprzedaż towarów– dowolne operacje przeprowadzane na podstawie umów kupna– sprzedaży, barteru, dostawy oraz innych umów cywilnoprawnych przewidujących przekazanie praw własności na takie towary, za opłatą lub rekompensatą niezależnie od terminów ich przekazania, a także operacje bezpłatnego przekazania towarów.

Nie uważa się za sprzedaż operacji przekazania towarów na podstawie umów komisu, przechowania (odpowiedzialnego przechowywania), pełnomocnictwa, innych umów cywilnoprawnych nie przewidujących przekazania praw własności na takie towary.

Zgodnie z art. 334 Kodeksu Cywilnego Ukrainy prawo własności nabywcy majątku na podstawie umowy powstaje z chwilą przekazania majątku nabywcy lub przewoźnikowi, organizacji łączności itp. do odprawy, przesyłki do nabywającego majątek wywłaszczonego bez zobowiązania dostawy.

Do przekazania majątku należy również wręczenie konosamentu lub innego towarowo-dyspozycyjnego dokumentu na majątek.

Zgodnie z art. 1 Ustawy Ukrainy "O zewnętrznej działalności gospodarczej" import (import towarów) - zakup (w tym z płatnością w formie niepieniężnej) przez ukraińskie podmioty działalności zagranicznej od zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej towarów z wwożenieniem bądź bez wwożenia takich towarów na terytorium Ukrainy, w tym na zakup towarów w celach prywatnej konsumpcji przez instytucje i organizacje Ukrainy, znajdujące się poza jej granicami.

Tak więc, podczas importu towarów, w tym bez wwożenia ich na terytorium Ukrainy, datą wzrostu kosztów ogółem jest dzień opodatkowania takiego towaru na podstawie pierwotnych dokumentów ewidencyjnych rachunkowości zgodnie z Ustawą Ukrainy "O rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na Ukrainie".Powrót Wszystkie Aktualności