04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJaka jest treść (14-06-2013)


Uchylanie się od spłaty podatków, opłat (obowiązkowych płatności)

1. Umyślne uchylanie się od spłaty podatków, opłat (obowiązkowych płatności) wchodzących do systemu podatkowego wprowadzonych w trybie określonym prawem, popełnione przez osobę funkcyjną przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji niezależnie od formy własności lub osobę zajmującą się działalnością przedsiębiorczą bez tworzenia osoby prawnej, bądź dowolnie inną osobę zobowiązaną do ich spłaty w przypadku, gdy te czyny doprowadziły do faktycznego braku wpływu do budżetów, bądź państwowych funduszy celowych środków w znacznym rozmiarze

- podlega karze grzywny od 1000 do 2000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli lub pozbawienia prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Te same czyny dokonane w zmowie grupy osób lub w przypadku, gdy doprowadziły do faktycznego braku wpływu środków do budżetów, bądź państwowych funduszy celowych środków w wielkim rozmiarze

- podlega karze grzywny od 2000 do 3000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli lub prac naprawczych do lat 2 lub ograniczenia wolności do lat 5 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

3. Czyny przewidziane w ust. 1 lub 2 niniejszego art. dokonane przez osobę wcześniej skazaną za uchylanie się ze spłaty podatków, opłat (obowiązkowych płatności) lub w przypadku, gdy doprowadziły do faktycznego braku wpłaty do budżetów, bądź państwowych funduszy celowych środków w szczególnie wielkim rozmiarze

- podlega karze grzywny od 15000 do 25000 nieopodatkowanego dochodu obywateli z pozbawieniem prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą majątku.

4. Osobę, która dokonała czyny przewidziane w ust. 1 i 2 niniejszego art., bądź czyny przewidziane w ust. 3 (w przypadku, gdy doprowadziły do faktycznego braku wpłaty do budżetów, bądź państwowych funduszy celowych środków w szczególnie wielkim rozmiarze) niniejszego art., zwalnia się z odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej spłaciła podatki, opłaty (obowiązkowe płatności), a także naprawiła szkodę wyrządzoną państwu za nieterminową spłatę (sankcje finansowe, karę).

UWAGA.

Za znaczny rozmiar środków należy rozumieć kwotę podatków, opłat i innych obowiązkowych płatności, która 1000 i więcej razy przewyższa określone prawem nieopodatkowane minimum dochodu obywateli, za wielki rozmiar rozumie się kwotę podatków, opłat i innych obowiązkowych płatności, która 3 000 i więcej razy przewyższa określone prawem nieopodatkowane minimum dochodu obywateli, za szczególnie wielki rozmiar należy rozumieć kwotę podatków, opłat i innych obowiązkowych płatności, która 5 000 i więcej razy przewyższa określone prawem nieopodatkowane minimum dochodu obywateli.

art. 212.-1. Uchylanie się od spłaty składek na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne oraz na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne

1. Umyślne uchylanie się od spłaty składek na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne oraz na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne popełnione przez osobę funkcyjną przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, niezależnie od form własności lub osobę zajmującą się działalnością przedsiębiorczą bez tworzenia osoby prawnej, bądź dowolnie inna osobę zobowiązaną do ich spłaty, w przypadku, gdy te czyny doprowadziły do faktycznego braku wpływu środków do Funduszy Powszechnego Państwowego Ubezpieczenie Społecznego w znacznym rozmiarze

- podlega karze grzywny od 500 do 1000 nieopodatkowanego minimum dochodu lub pozbawienia prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Te same czyny dokonane w zmowie grupy osób lub w przypadku, gdy doprowadziły do faktycznego braku wpływu środków do Funduszy Powszechnego Państwowego Ubezpieczenie Społecznego w wielkim rozmiarze

- podlega karze grzywny od 1500 do 3000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

3. Czyny przewidziane w ust. 1 lub 2 niniejszego art. dokonane przez osobę wcześniej skazaną za uchylanie się od spłaty składek na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne oraz na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne lub w przypadku, gdy doprowadziły do faktycznego braku wpłaty do Funduszy Powszechnego Państwowego Ubezpieczenie Społecznego środków w szczególnie wielkim rozmiarze

- podlega karze grzywny od 10000 do 25000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą majątku.

4. Osobę, która po raz pierwszy dokonała czyny przewidziane w ust.1 i 2 niniejszego art. zwalnia się z odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej spłaciła składki na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne oraz na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne, a także naprawiła szkodę wyrządzoną Funduszy Powszechnego Państwowego Ubezpieczenie Społecznego za nieterminową spłatę (sankcje finansowe, karę).

UWAGA.

Za znaczny rozmiar środków należy rozumieć kwotę składek na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne oraz na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne, która 1000 i więcej razy przewyższa określone prawem nieopodatkowane minimalne dochody obywateli; za wielki rozmiar rozumie się kwotę składek na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne, która 3000 i więcej razy przewyższa określone prawem nieopodatkowane minimalne dochody obywateli; za szczególnie wielki rozmiar należy rozumieć kwotę składek na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne oraz powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne, która 5 000 i więcej razy przewyższa określone prawem nieopodatkowane minimalne dochody obywateli.Powrót Wszystkie Aktualności