20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie czynności notarialne (06-06-2011)


art.34. Czynności notarialne dokonywane przez notariuszy

Notariusze dokonują następujące czynności notarialne:

1) potwierdzają czynności prawne (umowy, testamenty, pełnomocnictwa itp.);

 

2) podejmują działania dotyczące ochrony majątku spadkowego;

 

3) wydają świadectwa praw do spadku;

 

4) wydają świadectwa praw własności do udziału we wspólnym majątku współmałżonków w razie śmierci jednego ze współmałżonków;

 

5)wydają świadectwa nabycia majątku w wyniku licytacji (aukcji);

 

6)wydają świadectwa nabycia majątku  w wyniku  licytacji (aukcji) w przypadku, gdy licytacja nie doszła do skutku;

 

7)dokonują opisu majątku osoby fizycznej uznanej za zaginioną bez wieści lub której miejsce pobytu jest nieznane;

8) wydają duplikaty dokumentów notarialnych przechowywanych w aktach notariusza;

9) wprowadzają i anulują zakaz przekazania majątku nieruchomego (praw majątkowych do majątku nieruchomego) i środków transportu podlegających rejestracji państwowej;

 

10) potwierdzają oryginały kopii (kserokopii)dokumentów i wypisów z nich;

 

11) potwierdzają wzory podpisów na dokumentach;

 

12)potwierdzają wierność tłumaczeń dokumentów z jednego jęzku na inny;

 

13)potwierdzają fakt, że osoba fizyczna, bądź osoba prawna jest wykonawcą testamentu;

14)potwierdzają fakt, że osoba fizyczna jest żywa;

15)potwierdzają fakt pobytu osoby fizycznej w określonym miejscu;

16)potwierdzają czas dostarczenia dokumentów;

17) przedstawiają wnioski osób fizycznych i prawnych innym osobom fizycznym i prawnym;

18)przyjmują w depozyt środkki finansowe i papiery wartościowe;

 

19) wykonują napisy wykonawcze;

20) dokonują oprotestowania weksli;

21)dokonują morskie protesty;

22)przyjmują dokumenty na przechowanie.

Notariusze mogą być zobowiązani do dokonywania innych czynności notarialnych przewidzianych prawem.

Teksty umów, testamentów, pełnomocnictw, świadectw, aktów dotyczących morskich protestów i weksli, tłumaczeń w razie potwierdzania przez notariusza tłumaczeń, wniosków o potwierdzenie wzorów podpisu, poza egz. pozostającymi w sprawach notariusza wydawane są na specjalnych formularzach dokumentów notarialnych.

Wzór, opis, zasady odbioru, przechowywania, obrotu i sprawozdawczości dotyczących specjalnych formularzy dokumentów notarialnych określa Gabinet Ministrów Ukrainy (812-2009-p).

Podstawa prawna: Ustawa Ukrainy " O notariacie"Powrót Wszystkie Aktualności