20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie są okresy sprawozdawcze (podatkowe) (26-03-2010)


Jakie są okresy sprawozdawcze (podatkowe) dla złożenia deklaracji podatkowych z VAT dla podmiotów działalności gospodarczej? Jakie są graniczne terminy złożenia takiej sprawozdawczości w przypadku anulowania rejestracji przedsiębiorstwa w charakterze płatnika VAT?

Odpowiedź: Graniczne terminy złożenia sprawozdawczości podatkowej są określone ppkt. 4.1.4 pkt. 4.1 art. 4 Ustawy Ukrainy Nr 2181-III. „O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków” z dnia 21.12.2000.

Zgodnie z zaznaczonym pkt. deklaracje podatkowe sporządza się za podstawowy (sprawozdawczy) okres, który wynosi:

a) miesiąc kalendarzowy (w tym przy spłacie miesięcznych zaliczek)– w przeciągu 20 dni kalendarzowych następujących po ostatnim dniu miesiąca sprawozdawczego (podatkowego);

b) kwartał kalendarzowy lub kalendarzowe półrocze (w tym: przy spłacie kwartalnych lub półrocznych zaliczek) – w przeciągu 40 dni kalendarzowych następujących po ostatnim dniu kalendarzowym kwartału (półrocza) sprawozdawczego (podatkowego).

Ppkt. 7.8.1 pkt. 7.8 art. 7 Ustawy Ukrainy Nr 168/97-NR „O podatku od wartości dodanej” z dnia 03.04.997 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami) określono, że okresem podatkowym jest miesiąc kalendarzowy, a w przypadkach szczególnych określonych w tej Ustawie kwartał kalendarzowy z uwzględnieniem jak niżej:

-w przypadku, gdy osoba dokonuje rejestracji w charakterze płatnika podatku od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, pierwszym okresem podatkowym jest okres, rozpoczynający się od dnia takiej rejestracji a kończący w ostatnim dniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego;

-w przypadku, gdy rejestracja osoby została anulowana w dzień inny niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, to ostatnim okresem podatkowym jest okres, rozpoczynający się od pierwszego dnia takiego miesiąca a kończący z dniem anulowania.

 

Państwowa Administracja Podatkowa m. KijówPowrót Wszystkie Aktualności