08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie są zasady stosowania przepisów Ustawy Ukrainy Nr 2181-III z dnia 21.12.2000 (10-11-2009)


Jakie są zasady stosowania przepisów Ustawy Ukrainy Nr 2181-III z dnia 21.12.2000 oraz zasad odroczenia zobowiązań podatkowych płatników podatków w części pełnomocnictw organów Państwowej Służby Podatkowej podczas udzielania odroczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ppkt. 14.4.4 pkt.14.4 art. 14 Ustawy Ukrainy Nr 2181-III “O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków” z dnia 21.12.2000 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami) dowolny płatnik podatków posiada prawo żądania odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, a organ upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty, zobowiązany jest do spełnienia takiego roszczenia, rozłożenia na raty.

Odroczenie, rozłożenie na raty nie może być udzielone bądź wprowadzone w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z spłaty cła wwozowego, opłat akcyzy, podatku VAT przy wwozie towarów (robót, usług) na terytorium celne Ukrainy, składek do Emerytalnego Funduszu Ukrainy bądź innych składek w granicach państwowego lub obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w przypadku, gdy prawem dotyczącym tych podatków, opłat (obowiązkowych płatności) lub w niniejszej Ustawie nie przewidziano inaczej (ppkt 14.4.3 pkt.14.4 art. 14 Ustawy Nr 2181). Więc, ograniczeń co do ilości otrzymania odroczeń lub rozłożeń na raty dla płatnika podatków w przepisach Ustawy Nr 2181, jak i w Zasadach nie przewidziano.

Oprócz tego, zgodnie z pkt. 3.3 Zasad odroczenia (rozłożenia na raty) udziela się oddzielnie do każdej płatności. Zgodnie z pkt. 2.1 Zasad odroczenia oraz rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych płatników podatków, zatwierdzonego przez nakaz Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 378 z dnia 18.09.01, odroczenia oraz rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych mogą być udzielone w granicach pełnomocnictw w każdym odrębnym przypadku przez:

- Państwową Administrację Podatkową Ukrainy bez ograniczeń sum;

- Państwowe Administracje Podatkowe w Autonomicznej Republice Krym, obwodach, miastach Kijów i Sewastopol— na sumę nie większą niż 3 mln. hrywien;

- Państwowe Inspekcje Podatkowe w miastach z podziałem rejonowym (oprócz Kijowa i Sewastopola), w rejonach, miastach bez podziału rejonowego, rejonach w miastach, międzyrejonowych oraz połączonych Państwowych Administracjach Podatkowych— na sumę nie większą niż 30 tys. Hryweń.

To znaczy, że za każdym wnioskiem płatnika podatków Państwowe Administracje Podatkowe w obwodach mogą udzielać odroczenia zobowiązań podatkowych na sumę nie przekracającą 3 tys. Hrn. Uwzględniając powyższe, w przypadku składania przez płatnika podatków kilku wniosków o udzielenie odroczenia zobowiązań podatkowych różnych płatności na sumę nie przekraczającą 3 tys. hrn. każdy wniosek rozpatrują Państwowe Administracje Podatkowe w obwodach jako oddzielny przypadek (oddzielny wniosek), a nie jako jeden.

Państwowa Administracja Podatkowa miasta KijówPowrót Wszystkie Aktualności