04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących (22-01-2010)


Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących działalności inwestycyjnej prowadzonej przez obcokrajowców na Ukrainie?

Odpowiedź: Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O wniesieniu zmian do wybranych ustaw Ukrainy w celu złagodzenia negatywnych skutków kryzysu finansowego” ( dalej Ustawa 1533 – VI) wniesiono zmiany do Ustawy Ukrainy „ O zasadach inwestowania zagranicznego”.

Zgodnie z zapisami pkt. 2 rozdział II Ustawy 1533 –VI Narodowy Bank Ukrainy zobowiązany został ,w terminie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian do przystosowania własnych aktów normatywno – prawnych do zgodności z niniejszą Ustawą.

W piśmie Nr 13-215/7968-22877, z dnia 10.12.2009 Narodowy Bank poinformował, że do chwili wejścia w życie opracowanych zmian odpowiadających zapisom ustawy obowiązuje Rozporządzenie "O zasadach inwestowania zagranicznego na Ukrainie" (dalej Rozporządzenie Nr 280) oraz Instrukcja NBU „ O zasadach otwierania , wykorzystywania i zamykania rachunków w walucie krajowej i zagranicznej" (dalej Instrukcja Nr 492 ) w części zgodnej z zapisami Ustawy 1533-VI.

Powyższe przepisy dotyczą również udzielonych przez Narodowy Bank Ukrainy odpowiednich wyjaśnień dotyczących Rozporządzenia Nr 280 i Instrukcji Nr 492.

W związku z powyższym zwracamy uwagę na niektóre zasady stosowania na dzień dzisiejszy regulacji aktów normatywno – prawnych NBU, określających zasady prowadzenia przez obcokrajowców działalności inwestycyjnej na Ukrainie z uwzględnieniem wprowadzonych od 24.11. 2009 zmian w Ustawie Nr 1533-VI.

- zezwala się na prowadzenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie w formie pieniężnej wyłącznie poprzez rachunki inwestycyjne otwarte inwestorom zagranicznym przez uprawnione banki.

-waluta zagraniczna przekazywana przez inwestorów zagranicznych z zagranicy w celu prowadzenia inwestycji zagranicznej na Ukrainie, zaliczana jest na rachunek inwestycyjny tego inwestora otwarty w uprawnionym banku.

- przekazanie środków z rachunku inwestycyjnego w celu dokonania inwestycji zagranicznej na Ukrainie odbywa się wyłącznie w hrywnach;

- z listy zezwolonych operacji w walucie obcej czasowo wyłączone są operacje z rachunkami inwestycyjnymi przewidzianymi w ust. 2 i ust.8 pkt.1.6 tytuł 16 Instrukcji Nr 492, a także operacje związane z przekazaniem waluty na oszczędnościowe (depozytowe) rachunki nierezydentów – inwestorów określonych w pkt.16.12. Instrukcji Nr 492.

Zwrot inwestycji zagranicznych, a także dochodów, zysków, innych środków otrzymanych przez inwestora zagranicznego z tytułu prowadzonej działalności inwestycyjnej na Ukrainie, może być dokonany na dzień dzisiejszy z rachunku rezydenta na rachunek inwestycyjny zagranicznego inwestora otwarty przez upoważniony bank, jak również i bezpośrednio na rachunek inwestora zagranicznego w zagranicznym banku ( tj. bez otwierania rachunku inwestycyjnego ), zgodnie z regulacjami przewidzianymi w aktach normatywno – prawnych Ukrainy, w szczególności z Tytułem 3 Rozporządzenia Nr 280.

Odnośnie rejestracji państwowej inwestycji zagranicznej w formie dewiz, to taka rejestracja odbywa się przez Narodowy Bank Ukrainy po zatwierdzeniu odpowiedniego aktu normatywno – prawnego określającego zasady rejestracji oraz podstawy jej przeprowadzenia.

 

Państwowa Inspekcja Podatkowa m.Kijowa

 

 Powrót Wszystkie Aktualności