04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaKierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne (01-05-2009)

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne, paliwo zakupuje za własne środki. Przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących zużycia paliwa, w miesiącu powstaje różnica między normą zużycia zgodnie z przejechanymi km, a faktycznie wykorzystywanym paliwem ( faktycznie zużycie jest mniejsze niż przewidują normy).


Czy w związku z powyższym kierownik posiada prawo do wykorzystywania samochodu służbowego do celów własnych?


W oparciu o jakie zużycie paliwa należy naliczyć „opłatę na ochronę środowiska”?


Odpowiedź: Określenie definicji „dobra podatkowe” zawiera pkt.1.1 art.1 Ustawy ukrainy Nr 889-IV z dnia 22.05.2003 „ O podatku dochodowym od osób fizycznych” ( wraz z póżniejszymi zmianami) , zgodnie z którym za „dobra podatkowe” – rozumie się środki, wartości materialne , bądź niematerialne, usługi, innego rodzaju dochody wypłacane ( naliczane) płatnikowi podatku przez pracodawcę (samodzielnie zatrudnioną osobę), w przypadku, gdy taki dochód nie jest wynagrodzieniem lub wypłatą, zwrotem kosztów, bądź rekompensatą z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z takim płatnikiem podatku.


Zgodnie z ppkt. 4.2.9 pkt. 4.2 art.4 powyższej Ustawy ,do składników miesięcznego (rocznego) opodatkowanego dochodu płatnika podatku, zalicza się dochód uzyskany przez płatnika podatku od jego pracodawcy jako dodatkowe dobro (poza przypadkami określonymi w pkt.4.3 art.4), w szczególności w formie wartości bezpłatnie otrzymanych towarów ( robót, usług), a także wartości zniżek od ceny (wartości) towarów (usług) wyższych od cen zwyczajnychm obliczonych wg zasad określania cen zwyczajnych (w wysokości takiej zniżki), podlegającej opodatkowaniu przez agenta podatkowego – pracodawcę wg stawki określonej w pkt.7.1 art.7 (od 01.01.2007 – 15%) w okresie podatkowym (miesiącu) , w którym płatnik podatku otrzymał „dodatkowe dobro”.


Państwowa Administracja Podatkowa m.KijówPowrót Wszystkie Aktualności