04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaKto zobowiązany jest (07-01-2014)


Osoby, na które nakłada się obowiązek uiszczenia opłat celnych

1. Osobą, na którą nakłada się obowiązek uiszczenia opłat celnych jest deklarant. W przypadku, gdy zgłoszenie towarów dokonywane jest przez osobę upoważnioną do tego przez deklaranta, na taką osobę nakłada się obowiązek uiszczenia opłat celnych solidarnie z deklarantem.

2. Osobą, na którą nakłada się obowiązek uiszczenia doliczonych opłat celnych - zobowiązania podatkowego, określonego jako wynik sprawdzenia dokumentów, jest odpowiedni płatnik podatku.

3. Poza osobami, wymienionymi w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, osobami, na które nakłada się obowiązek uiszczenia opłat celnych, jest:

1) w przypadku niezgodnego z prawem wwozu towarów na obszar celny Ukrainy, niezgodnego z prawem wywozu towarów poza granice obszaru celnego Ukrainy - osoba, która niezgodnego z prawem wwiozła (wywiozła) towary, a także osoby uczestniczące w niezgodnym z prawem wwozie (wywozie) towarów w przypadku, gdy wiedziały lub powinny wiedzieć o bezprawności takiego wwozu (wywozu), oraz osoby, które nabyły na własność lub władanie bezprawnie wwiezione towary w przypadku, gdy w chwili nabycia wiedziały lub powinny wiedzieć o niezgodnym z prawem wwozie, co w należyty sposób udowodniono w trybie przewidzianym prawem Ukrainy;

2) w przypadku usunięcia towarów czasowo przechowywanych pod kontrolą celną z naruszeniem wymogów niniejszego Kodeksu i innych aktów normatywno - prawnych - osoba, która bezprawnie usunęła takie towary, a także osoby, które uczestniczyły w niezgodnym z prawem usunięciu takich towarów, przechowywały lub nabyły takie towary, bądź osoba odpowiadająca za zapewnienie bezpieczeństwa zaznaczonych towarów;

3) w przypadku naruszenia przepisów niniejszego Kodeksu dotyczących korzystania i dysponowania towarami lub wykonania innych wymogów i warunków, przewidzianych w niniejszym Kodeksie dla zastosowania reżimów celnych, przewidujących warunkowe pełne lub częściowe zwolnienie z uiszczenia opłat celnych - osoby odpowiedzialne za przestrzeganie reżimu celnego;

4) w przypadku niewykonania zobowiązań dotyczących wykorzystania lub spożycia towarów, wynikających z warunków celowego wykorzystania, na podstawie których udzielana jest ulga podatkowa przy wypuszczeniu towarów do swobodnego obrotu - osoba, na którą nałożono obowiązek dotyczący wykonania takich warunków;

5) w przypadku zgłoszenia towarów, środków transportu o przeznaczeniu komercyjnym do reżimu celnego tranzytu - osoba, która zobowiązała się do dostawy tych towarów, środków transportu do organu celnego przeznaczenia;

6) w przypadku niewykonania przez osobę odpowiedzialną za uiszczenie opłat celnych obowiązku uiszczenia opłat celnych w przypadku, gdy uiszczenie opłat celnych zabezpieczone jest przez gwaranta zgodnie z przepisami niniejszego Kodeksu - gwarant.

4. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami niniejszego Kodeksu obowiązek uiszczenia opłat celnych jest nakładany na kilka osób, osoby takie wykonują zaznaczony obowiązek solidarnie.

Podstawa prawna: Kodeks Celny UkrainyPowrót Wszystkie Aktualności