04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaNowe zasady zwiększania (12-12-2011)


Zasady

 

zwiększania(zmniejszania) kapitału statutowego publicznej lub prywatnej spółki akcyjnej

 

I.  Postanowienia ogólne

 

1. Regulacje niniejszych Zasad dotyczą publicznych i prywatnych spółek akcyjnych (poza instytucjami wspólnego inwestowania) zwiększających lub zmniejszających kapitał statutowy spółki akcyjnej.

Zasady nie dotyczą przypadków zwiększenia kapitału statutowego spółki akcyjnej w przypadku przeniesienia zobowiązań spółki w akcje, zmiany wysokości kapitału statutowego spółki akcyjnej w czasie przyłączenia lub wydzielenia.

2. Rejestracja emisji akcji, rejestracja prospektu emisji akcji, rejestracja zmian do prospektu emisji akcji, rejestracja sprawozdania z wyników publicznej emisji akcji, rejestracja sprawozdania z wyników prywatnego rozmieszczenia akcji lub odmowa odpowiedniej rejestracji odbywa się przez Państwową Komisję ds. Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy (dalej-Komisja) zgodnie z aktem normatywno-prawnym Komisji regulującym zasady rejestracji wypuszczenia akcji przy zmianie wysokości kapitału statutowego spółki akcyjnej.

 

3. Spółka akcyjna posiada prawo zwiększenia kapitału statutowego po rejestracji sprawozdań z wyników rozmieszczenia wszystkich wcześniejszych emisji akcji.

Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej w razie istnienia wykupionych przez spółkę akcji jest niedopuszczalne.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy nie może podejmować uchwał o zwiększeniu kapitału statutowego do czasu rejestracji sprawozdań z wyników rozmieszczenia wszystkich poprzednich emisji akcji i/lub w razie istnienia wykupionych przez spółkę akcji.

4. Wysokość kapitału statutowego po jego zwiększeniu (zmniejszeniu) ma odpowiadać regulacjom ust.1 art.14 Ustawy Ukrainy "O spółkach akcyjnych".

Zmniejszenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poniżej wysokości określonej prawem oznacza likwidację spółki akcyjnej.

5. Spółka akcyjna nie posiada prawa podejmowania uchwał o zwiększeniu kapitału statutowego poprzez publiczne rozmieszczenie akcji w przypadku, gdy wysokość własnego kapitału jest mniejsza od wysokości jej kapitału statutowego.

Przy czym, uwzględnia się wysokość własnego kapitału na dzień ostatniego sprawozdania poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o zwiększeniu kapitału statutowego poprzez publiczne rozmieszczenie akcji.

6. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy nabycia akcji dodatkowo emitowanych przez spółkę akcyjną (dalej - prawo pierwszeństwa) obowiązuje wyłącznie w procesie prywatnego rozmieszczenia akcji

Prawem pierwszeństwa akcjonariusza - właściciela prostych akcji jest prawo nabycia rozmieszczanych przez spółkę prostych akcji proporcjonalnie do części należących do niego prostych akcji w ogólnej ilości prostych akcji.

Prawem pierwszeństwa akcjonariusza - właściciela uprzywilejowanych akcji jest prawo akcjonariusza do nabycia rozmieszczanych przez spółkę uprzywilejowanych akcji tej lub innej klasy w przypadku, gdy akcje takiej klasy nadają ich właścicielom pierwszeństwo co do kolejności otrzymania dywidend, bądź wypłat w razie likwidacji spółki, proporcjonalnie do części przysługujących akcjonariuszowi uprzywilejowanych akcji określonej klasy w ogólnej ilości uprzywilejowanych akcji tej klasy.

7.W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kapitału statutowego spółki akcyjnej wobec której sąd wszczął postępowanie w sprawie o upadłość , etapy wg których odbywa się zwiększenie lub zmniejszenie kapitału statutowego mogą być zmienione z uwzględnieniem regulacji Ustawy Ukrainy "O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznania go za bankruta"

8.W przypadku wyznaczenia przez Narodowy Bank Ukrainy czasowej administracji w banku, etapy wg których odbywa się zwiększenie lub zmniejszenie kapitału statutowego mogą być zmienione z uwzględnieniem regulacji prawa bankowego.

9.Spółka akcyjna dokonuje emisji każdej akcji wg ceny nie niższej od jej wartości rynkowej i nie posiada prawa emisji akcji w cenie poniżej jej wartości nominalnej.

 

10.Wartość rynkowa majątku ( poza emisyjnych papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na giełdach funduszy), w tym również praw majątkowych  wniesionych jako zapłata wartości akcji, określana jest wg zasad niezależnej wyceny przeprowadzonej zgodnie z prawem o wycenie majątku, praw majątkowych oraz zawodowej działalności rzeczoznawcy.

Wartość rynkowa emisyjnych papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na giełdach funduszy i wniesionych w formie zapłaty wartości akcji wyceniana jest wg kursu giełdowego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania zapłaty, a w przypadku , gdy emisyjne papiery wartościowe znajdują się w obrocie więcej niż na jednej giełdzie funduszu, ich wartość rynkową wycenia się wg najmniejszego kursu giełd , określonych oraz wskazanych na każdej z giełd na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania zapłaty.

Przekazanie praw na przedmiot prawa własności intelektualnej którymi są obiekty technologii i wnoszone są w formie zapłaty akcji spółki, odbywa się zgodnie z Ustawą Ukrainy " O państwowej regulacji działalności w obszarze transferu technologii".

11.Dodatkowy kapitał spółki akcyjnej określa się zgodnie z Planem rachunków ewidencji księgowej aktywów, kapitału, zobowiązań i operacji gospodarczych przedsiębiorstw i organizacji, zatwierdzonym nakazem Ministerstwa Finansów Ukrainy, Nr 291, z dnia 30.11.99, zarejestrowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy Nr 892/4185 z dnia 21.12.99, Rozporządzeniem (standardem) ewidencji księgowej 2 "Bilans", zatwierdzonym nakazem Ministerstwa Finansów Ukrainy Nr 87, z dnia 31.03.99, zarejestrowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy Nr 396/3689, dnia 21.06.99.Powrót Wszystkie Aktualności