04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaOpodatkowanie dochodów nierezydentów (24-12-2016)


Dochody ze źródła ich pochodzenia z Ukrainy, naliczone (wypłacane, przekazywane) na rzecz nierezydentów opodatkowane są wg zasad i stawek określonych dla rezydentów (z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla nierezydentów w wybranych regulacjach niniejszego Rozdziału).

W przypadku, gdy dochody ze źródeł ich pochodzenia z Ukrainy wypłacane są nierezydentowi przez innego nierezydenta, to zaliczane są na rachunek otwarty przez takiego nierezydenta w banku – rezydencie, którego zasady określa Narodowy Bank Ukrainy.

Przy czym,  bank taki – rezydent uważany jest za agenta podatkowego podczas przeprowadzania dowolnych transakcji kosztowych z takiego rachunku.

W razie wypłaty przez nierezydenta takich dochodów innemu nierezydentowi w gotówce lub w formie niepieniężnej, nierezydent – otrzymujący taki dochód zobowiązany jest do samodzielnego naliczenia i spłaty (przekazania) podatku do budżetu, w terminie 20 - stu dni kalendarzowych od dnia otrzymania takich dochodów, lecz nie później niż przed zakończeniem terminu jego pobytu na Ukrainie.

Zasady (1226-2010-p) wykonania regulacji niniejszego ppkt. określa Gabinet Ministrów Ukrainy w uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Ukrainy.

W przypadku, gdy dochody ze źródeł ich pochodzenia z Ukrainy wypłacane są nierezydentowi przez rezydenta – osobę prawną lub samozatrudniająca się osobę fizyczną, to taki rezydent uważany jest za agenta podatkowego nierezydenta w stosunku do takich dochodów.

W czasie zawierania umowy z nierezydentem, której warunki przewidują otrzymanie przez takiego nierezydenta dochodów ze źródeł ich pochodzenia na Ukrainie, rezydent zobowiązany jest zaznaczyć w umowie stawkę podatku, która zostanie zastosowana wobec takich dochodów.

Z wyników sprawozdawczego roku podatkowego, w którym obcokrajowiec nabył status rezydenta Ukrainy, składa roczną deklarację podatkową, w której zaznacza dochody ze źródeł ich pochodzenia na Ukrainie i dochody zagraniczne.

Opodatkowanie dochodów nierezydentów z udziału w występach (tournee)

Do celów niniejszego Rozdziału za występy (tournee) uważa się działania widowiskowe (koncerty, występy, programy cyrkowe, wykładowo - koncertowe, rozrywkowe, wieczory twórcze, występy przemieszczanych zespołów cyrkowych, przemieszczanych mechanicznych atrakcji typu „Luna-park” itp.) z udziałem zakładów kultury (przedsiębiorstw, instytucji, bądź organizacji) w tym samodzielnych zespołów zawodowych oraz wykonawców koncertów solowych.

Regulacje niniejszego ppkt. nie dotyczą występów (tournee) dobroczynnych organizowanych zgodnie z prawem Ukrainy.

Opodatkowanie dochodów nierezydentów z udziału w występach (tournee) dokonywane jest przez agenta podatkowego wg zasad ogólnych przewidzianych w niniejszym Rozdziale.

Do agentów podatkowych uczestników działań związanych z występem (tournee) przyrównywane są podmioty gospodarowania – sale (powierzchnie) koncertowe, z którymi bezpośrednio zawarto umowy dzierżawy na organizację koncertu.

Podmioty gospodarowania – sale (powierzchnie) koncertowe wykonują zadania agentów podatkowych w części dotyczącej kontroli całościowej oraz terminowej zapłaty podatków przez zagranicznych uczestników występów (ich przedstawicieli) lub samodzielnie przekazują podatek do budżetu w miejscu położenia takich sal (powierzchni) koncertowych, na podstawie odpowiedniej umowy z takim uczestnikiem (jego przedstawicielem).

Podstawa prawna: Kodeks Podatkowy Ukrainy wg ujednoliconej redakcji na dzień 23.12.16Powrót Wszystkie Aktualności