04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaOsoba świadcząca (23-09-2011)


art. 365-2. Nadużywanie uprawnień przez osobę świadczącą usługi publiczne

1. Nadużywanie własnych uprawnień przez audytora, notariusza, rzeczoznawcę, inną osobę niebędącą urzędnikiem państwowym, osobą funkcyjną samorządu miejscowego prowadzącą działalność zawodową związaną ze świadczeniem usług publicznych, w tym usług eksperta, kierującego arbitrażem, niezależnego pośrednika, członka arbitrażu pracowniczego, sędziego polubownego (podczas pełnienia wymienionych funkcji) w celi otrzymania bezprawnej wygody dla siebie, bądź innych osób w przypadku, gdy to wyrządziło istotną szkodę prawem chronionym prawom i interesom poszczególnych obywateli, bądź interesom państwowym lub społecznym, bądź interesom osób prawnych

- podlega pracom naprawczym do lat 2 lub aresztu do 6 miesięcy lub ograniczenia wolności do lat 3 z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Te same czyny dokonane wobec osoby niepełnoletniej, bądź niezdolnej do czynności prawnych osoby w wieku podeszłym lub ponownie

- podlega karze ograniczenia wolności do lat 2 lub pozbawienia wolności od 3 do 5 lat z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

3. Czynny przewidziane w ust. 1 lub 2 niniejszego art. w przypadku, gdy wyrządziły ciężkie skutki

- podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 8 lat z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą majątku lub bez.

(Kodeks uzupełniono o art. 365-2 na podstawie Ustawy Nr 3207-VI (3207-17), z dnia 07.04.2011)

Podstawa prawna : Kodeks Karny UkrainyPowrót Wszystkie Aktualności