04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaOsoby funkcyjne (23-09-2011)


art. 364 - 1. Nadużywanie uprawnień przez osobę służbową (funkcyjną) osoby prawnej prawa prywatnego niezależnie od formy organizacyjno-prawnej

1. Nadużywanie uprawnień, tj., umyślne w celu otrzymania bezprawnej wygody dla siebie, bądź innych osób wykorzystanie wbrew interesom osoby prawnej prawa prywatnego niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przez osobę służbową takiej osoby prawnej własnych uprawnień, w przypadku, gdy to wyrządziło istotną szkodę chronionym prawem prawom i interesom poszczególnych obywateli, bądź interesom państwowym lub społecznym, bądź interesom osób prawnych

- podlega karze grzywny od 150 do 400 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub prac naprawczych do 1 roku lub aresztu do lat 3 lub ograniczenia wolności do lat 2 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 2.

2. Te same czyny w przypadku, gdy spowodowały ciężkie skutki

- podlega karze grzywny od 400 do 900 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub aresztu do lat 3 lub ograniczenia wolności do 6 miesięcy lub pozbawienia wolności od lat 3 do 6 z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

UWAGA.

W art. 364-1, 365-2, 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 niniejszego Kodeksu za bezprawną wygodę uważa się środki pieniężne lub inny majątek, korzyści, ulgi, usługi, aktywa niematerialne, które są obiecane, proponowane, przekazywane lub otrzymane bez podstaw prawnych bezpłatnie lub wg ceny, niższej od minimalnej ceny rynkowej.

(Kodeks uzupełniono o art. 364-1 na podstawie Ustawy Nr 3207-VI (3207-17), z dnia 07.04.2011)

art. 365. Przekroczenie władzy lub uprawnień służbowych

1. Przekroczenie władzy lub uprawnień służbowych tj. umyślne dokonanie przez osobę służbową czynów które jawnie wychodzą poza granicę udzielonych jej praw, bądź uprawnień, w przypadku, gdy wyrządziło to istotną szkodę chronionym prawem praw, i interesom poszczególnych obywateli lub interesom państwowym, bądź społecznym lub interesom osób prawnych

- podlega karze prac naprawczych do lat 2 lub ograniczenia wolności do lat 5 lub pozbawienia wolności od lat 2 do 5 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3, z grzywną od 250 do 500 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli.

2. Przekroczenie władzy lub uprawnień służbowych, w przypadku, gdy połączone były z przemocą lub groźbą zastosowania przemocy, z użyciem broni lub bolesnych i obrażających osobistą godność pokrzywdzonego, czynów z brakiem cech torturowania

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 8 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 oraz z grzywną od 500 do 1000 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli.

3. Czyny przewidziane w ust. 1 lub 2 niniejszego art., w przypadku, gdy spowodowały ciężkie skutki

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 7 do 10 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 oraz z grzywną od 750 do 1500 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli.

(art. 365 wraz ze zmianami na podstawie Ustaw Nr 270-VI (270-17), z dnia 15.04.2008, Nr 1508-VI (1508-17), z dnia 11.06.2009, Nr 2808-VI (2808-17), z dnia 21.12.2010 w redakcji Ustawy Nr 3207-VI (3207-17), z dnia 07.04.2011)

art. 365-1. Przekroczenie uprawnień przez osobę służbową (funkcyjną) osoby prawnej prawa prywatnego niezależnie od formy organizacyjno-prawnej

1. Przekroczenie uprawnień, tj. umyślne popełnienie przez osobę służbową (funkcyjną) osoby prawnej prawa prywatnego niezależnie od formy organizacyjno-prawnej czynności, które jawnie wychodzą poza granicę udzielonych uprawnień, w przypadku, gdy to wyrządziło istotną szkodę prawem chronionym prawom i interesom poszczególnych obywateli, bądź interesom państwowym lub społecznym, bądź interesom osób prawnych

- podlega karzę prac naprawczych do 1 roku lub ograniczenia wolności do lat 3 lub pozbawienia wolności do lat 3 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Te same czyny w przypadku, gdy spowodowały ciężkie skutki

- podlega ograniczenia wolności do lat 5 lub pozbawienia wolności od 4 do 7 lat z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

(Kodeks uzupełniono o art. 365-1 na podstawie Ustawy Nr 3207-VI (3207-17), z dnia 07.04.2011)

Podstawa prawna:Kodeks Karny UkrainyPowrót Wszystkie Aktualności