04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPodatek dochodowy w nowej odsłonie (15-02-2011)


Podatek dochodowy w nowej odsłonie

 

Od 1 kwietnia 2011 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wprowadzone w Rozdziale III Kodeksu Podatkowego Ukrainy.

Do czasu wejścia w życie nowych zasad obowiązują regulacje przewidziane w Ustawie Ukrainy " O opodatkowaniu przedsiębiorstw" oraz cała sprawozdawczość  za 2010 oraz pierwszy kwartał br. sporządzana jest wg dotychczasowych zasad.

Kodeks przewiduje obniżanie stawki podatku dochodowego do 16% ( od 1 kwietnia 2011 - obowiązuje 23%, od 1 stycznia 2012 - 21%, od 1 stycznia 2013 - 19%, a od 1 stycznia 2014 roku - 16%).

Dochód za pierwszy kwartał 2011 roku podlega opodatkowaniu wg stawki - 25%.  

W Kodeksie podatek dochodowy od przedsiębiorstw przeżywa " rewolucyjne" zmiany związane z koniecznością usunięcia ekonomicznie nieuzasadnionych rozbieżności między zasadami ewidencji podatkowej i regulacjami (standardami) ewidencji księgowej dotyczącej określania i szacunku dochodów i kosztów.

Przejście z metody " pierwszej czynności" na metodę " naliczeń i przeciwwagi" przy określaniu dochodów i kosztów w ewidencji podatkowej pozwolą znacznie zmniejszyć czasowe różnice między ewidencją księgową a ewidencją księgową.

Należy podkreślić, że dla rozwoju małej przedsiębiorczości w Kodeksie przewidziano zastosowanie "0" stawki podatku dochodowego przez 5 lat dla przedsiębiorstw z rocznym obrotem do 3 mln hrywien i  z zatrudnieniem do 20 osób.

W Rozdziale I Kodeksu zdefiniowane zostały " ceny zwyczajne".

Przewidziano konkretne metody określania cen zwyczajnych stosowane w praktyce międzynarodowej, a mianowicie:

a) porównywalnej niekontrolowanej ceny ( analogia sprzedaży);

b) ceny przedsprzedaży;

c) " koszty plus";

d) podzielony dochód;

e) czysty zysk.

Zasady zastosowania w/w metod określenia ceny zwyczajnej określa Gabinet Ministrów Ukrainy.

Nowością w Kodeksie jest również to, że w przypadku różnic cen umownych w ewidencji podatkowej płatnika podatków powyżej lub zmniejszenie mniej niż 20% ,to taka różnica nie może  stanowić podstawy do określenia (naliczenia) zobowiązania podatkowego, korekt ujemnego wyniku przedmiotu opodatkowania lub innych wskaźników sprawozdawczości podatkowej.

Inaczej niż w dotychczas  w Kodeksie przewidziano, że wielki podatnik podatków posiada prawo zwrócenia się do centralnego organu państwowej służby podatkowej z wnioskiem o zawarcie umowy o tworzenie do celów podatkowych cen.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nowe zasady określania oraz stosowania zwyczajnych cen wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i do tego czasu obowiązują zasady określania takich cen przewidziane w pkt. 1.20 Ustawy Ukrainy " O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw"

 

Państwowa Administracja PodatkowaPowrót Wszystkie Aktualności