04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrywatne przedsiębiorstwa korzystają (28-03-2011)


Prywatne przedsiębiorstwa korzystają z regulacji przewidzianych dla spółek gospodarczych

Pismo Państwowego Komitetu ds. Przedsiębiorczości

Nr 2571, z dnia 15.03.2011

Prawo Ukrainy przewiduje tworzenie spółek z o.o, spółek z dodatkową odpowiedzialnością , pełnych , komandytowych, spółki akcyjne .

Najwięcej problemów stwarzają prywatne przedsiębiorstwa ( mylone z osobą fizyczną - prowadzącą działalność).

Należy zwrócić uwagę na kilka istotnych momentów dotyczących samej formy organizacyjno -prawnej , a w szczególności na zakres odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Nie istnieje żaden szczegółowy przepis regulujący działalność prywatnych przedsiębiorstw. Sprawy związane z organizacją i prowadzeniem działalności przez prywatne przedsiębiorstwa zawiera ogólne regulacje Kodeks Cywilny Ukrainy i Kodeks Gospodarczy Ukrainy, jak również inne szczegółowe przepisy.

Zgodnie z ust. 3 art.62 KGU przewidziano, że w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano w ustawie , to przedsiębiorstwo prywatne prowadzi działalność na podstawie statutu.

Prywatne przedsiębiorstwo odpowiada za własne zobowiązania całym przysługującym do niego majątkiem, z którego zgodnie z prawem może być prowadzona egzekucja.

Właściciel nie odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania założonego przez siebie prywatnego przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania właściciela.

Praktyka wskazuje, że o ile w Kodeksie Gospodarczym zawarte są wyłącznie ogólne założenia na podstawie których właścicielom udziela się prawa do skorzystania z zapisów obowiązującego prawa dotyczących organizacji działalności samego prywatnego przedsiębiorstwa, na które należy zwrócić uwagę.

np. w przypadku, gdy założycielem prywatnego przedsiębiorstwa są osoby prawne, rozstrzyganie spraw dotyczących dywidend odbywa się podobnie jak w spółkach z o.o, założyciele określają możliwość dokonania takich wypłat, jak również powinni określić zasady i terminy tych wypłat.

W przypadku, gdy założyciel chce skorzystać z prawa głosowania, wyjścia (wyłączenia) z prywatnego przedsiębiorstwa, to takie zapisy powinny być szczegółowo ujęte w statucie prywatnego przedsiębiorstwa. Opracowując statut należy szczegółowo określić strukturę, kompetencje poszczególnych organów, jak również prawa i obowiązki założycieli , pracowników itp.

Zawierając umowy /kontrakty z prywatnymi przedsiębiorstwami należy szczegółowo przeczytać i przeanalizować zarejestrowane statuty. Może się okazać , że prywatne przedsiębiorstwo nie posiada majątku,  a jego właściciel nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa.Powrót Wszystkie Aktualności