04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrzedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie (11-05-2009)

Brak zdjęcia

Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie nie zaliczone do funduszy niemieszkalnych.
Czy koszty dzierżawy zalicza się do kosztów ogółem?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 8 Kodeksu Mieszkaniowego Ukrainy przewidziano, że adaptacja nadających się do zamieszkania budynków mieszkalnych i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach państwowych i społecznego funduszu mieszkaniowego w pomieszczenia niemieszkalne może być dokonana wyłącznie na podstawie decyzji organów określonych w ust.2 art.7 omawianego Kodeksu.

Zgodnie z art.813 Kodeksu Cywilnego Ukrainy stronami w umowie najmu mieszkania mogą być osoby fizyczne i prawne. W przypadku, gdy najmującym jest osoba prawna, to mieszkanie może wykorzystywać wyłącznie do zamieszkania w nim osób fizycznych.

Zgodnie z pkt.1.32 art.1 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-BP z dnia 28.12.94 ( wraz ze zmianami i uzupełnieniami) – działalnością gospodarczą jest dowolna działalność osoby skierowana na osiągnięcie dochodu w formie pieniężnej, materialnej lub niematerialnej w przypadku, gdy bezpośredni udział takiej osoby w organizacji takiej działalności jest regularny, stały i istotny.

W ppkt.1.18.5 pkt.1.18 art. 1 Ustawy przewidziano, że dzierżawą pomieszczeń mieszkalnych jest operacja gospodarcza przewidująca przekazanie budynku mieszkalnego lub mieszkania przez właścicieli w użytkowanie przez inną osobę prawną lub fizyczną , przez czas określony do celowego wykorzystania oraz za opłatę dzierżawną.


Zgodnie z pkt.5.1 art.5 Ustawy do kosztów ogółem produkcji lub obrotu zalicza się dowolne koszty poniesione przez płatnika podatku w formie pieniężnej, materialnej lub niematerialnej, w formie rekompensaty wartości towarów ( robót, usług) nabywanych ( wytwarzanych) przez takiego płatnika podatku w celu ich dalszego wykorzystania w prowadzonej działalności.

Ppt. 5.2.1 pkt.5.2 art.5 Ustawy przewidziano, że do kosztów ogółem zalicza się dowolne koszty zapłacone (naliczone) w przeciągu okresu sprawozdawczego w związku z przygotowaniem, organizacją, prowadzeniem produkcji, sprzedażą produkcji (robót, usług) i ochroną pracy, w tym również koszty nabycia energii elektrycznej,  z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ppkt. 5.3 – 5.7 niniejszego art.


Mając na uwadze jak wyżej, przedsiębiorstwo nie posiada prawa zaliczenia do składników ogółem kosztów dzierżawy pomieszczenia w którym znajduje się biuro, dlatego, że pomieszczenie nie jest zaliczone do funduszu niemieszkalnego zgodnie z regulacjami Kodeksu Mieszkaniowego Ukrainy i poniesione koszty nie mogą być traktowane jako koszty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwo.


Państwowa Inspekcja Podatkowa r.Dniprowskij m.KijowaPowrót Wszystkie Aktualności