04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrzedsiębiorstwo otrzymało zaliczkę za towar (26-03-2010)


Przedsiębiorstwo otrzymało zaliczkę za towar na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W następnym okresie sprawozdawczym umowa została rozwiązana. W jaki sposób dostawca powinien odzwierciedlić w deklaracji podatkowej zwróconą kwotę zaliczki?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 5.10 art. 5 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-NR „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” z dnia 28.12.94, w przypadku, gdy po sprzedaży towarów (robót, usług) dokonywana jest dowolna zmiana kwoty rekompensaty ich wartości, łącznie z przeliczeniem w przypadku zwrotu sprzedanych towarów, bądź prawa własności na takie towary (wyniki robót, usług) sprzedawcy, płatnik podatku– sprzedawca oraz płatnika podatku– kupujący dokonują odpowiedniego przeliczenia dochodów ogółem lub kosztów ogółem (bilansowej wartości podstawowych funduszy) w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiła zmiana kwot rekompensaty.

Zgodnie z Zasadami składania deklaracji z podatku od dochodów przedsiębiorstw, zatwierdzonych Nakazem Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 143 z dnia 29.03.03, zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy pod Nr 271/7592 z dnia 08.04.03, takiej korekty sprzedawca powinien dokonać w wierszu 02.1, a nabywca– w wierszu 05.1 z odpowiednim znakiem (przy zwrocie– z minusem).

Ponieważ zwrot kwoty zaliczki przy rozwiązania umowy kupna-sprzedaży towaru jest zwrotem (zmianą) praw własności, to dostawca w przypadku rozwiązania umowy kupna-sprzedaży towaru, zwróconą kwotę zaliczki, otrzymanej w poprzednim okresie podatkowym, powinien odzwierciedlić w wierszu 02.1 deklaracji podatkowej.

 

Państwowa Administracja Podatkowa m. KijówPowrót Wszystkie Aktualności