20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrzedsiębiorstwo zawarło umowę podwykonawstwa (26-03-2009)

Przedsiębiorstwo zawarło umowę podwykonawstwa

Przedsiębiorstwo zawarło umowę podwykonawstwa na montaż urządzeń.
Jak opodatkowana jest kwota zaliczki otrzymanej na wykonanie takiej umowy?


Odpowiedź:

Z tytułu umowy podwykonawstwa jedna strona (podwykonawca)zobowiązuje się na własne ryzyko do wykonania określonej pracy na rzecz drugiej strony (zamawiającego), a zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zapłaty za wykonane roboty.
 


Umowa podwykonawstwa może być zawierana na wytworzenie, obróbkę, przetwórstwo, remont rzeczy lub na wykonanie innej pracy z przekazaniem jej wyniku zamawiającemu (art. 837 Kodeksu Cywilnego Ukrainy).

 


Aktami prawnymi nie przewidziano szczególnych zasad dotyczących wyodrębniania w ewidencji podatkowej podatku dochodowego i VAT wartości operacji wykonywanych z tytułu umów podwykonawstwa.

Zgodnie z pkt.4.1 art. 4.3 Ustawy Ukrainy „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” Nr 283/97-BP z dnia 22.05.97 (wraz z późniejszymi zamianami i uzupełnieniami) , za dochód ogółem uważa się ogólna wartość dochodu płatnika podatku z tytułu wszystkich rodzajów działalności otrzymanego ( naliczonego) w przeciągu okresu sprawozdawczego w formie pieniężnej, materialnej lub niematerialnej zarówno na terytorium Ukrainy, jej kontynentalnym szlifie, wyłącznej ( morskiej) strefie ekonomicznej, jak i poza jej granicami.

Jednakże przedsiębiorstwo – wykonawca umowy podwykonawstwa przy otrzymaniu środków od zamawiającego na wykonanie robót wskazuje dochód ogółem wg „ zasady pierwszej czynności” , przewidzianej  pkt. 11.3 art. 11 omawianej Ustawy.

Zgodnie z pkt. 3.1 art. 3 Ustawy Ukrainy „ O podatku VAT” Nr 168/97 – BP, z dnia 03.04.97 (wraz ze zmianami i uzupełnieniami) przedmiotem opodatkowania VAT są w szczególności operacje dostawy towarów i usług, których miejsce świadczenia (przekazania) znajduje się na terytorium celnym Ukrainy.

 

Jak określono w pkt. 7.3.1 art.7 powstanie zobowiązań podatkowych określa się wg pierwszej czynności lub dniem sporządzenia dokumentu potwierdzającego faktyczne wykonanie robót lub wg dnia zaliczenia środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych.

Jednakże, wykonawca prac(robót) z tytułu umowy podwykonawstwa powinien sporządzić specyfikację podatkową na wartość otrzymanej kwoty z tytułu zaliczki a następnie po faktycznym wykonaniu określonych robót na kwotę równą zaliczce oraz podpisać akt wykonania robót. Po wykonaniu prac nie wystawia się ponownie specyfikacji podatkowych.


Źródło: Wyjaśnienie Państwowej Administracji Podatkowej (17.10.2008)Powrót Wszystkie Aktualności