04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaRozliczenie delegacji zagranicznych i krajowych (01-04-2011)


Rozliczenie delegacji zagranicznych i krajowych

Ministerstwo Finansów Ukrainy wprowadziło zmiany do Instrukcji o delegacjach służbowych w granicach Ukrainy i poza granicą

Nakaz Nr 362 , z dnia 17.03.2011

 

Instrukcja została przystosowana do nowego Kodeksu Podatkowego Ukrainy:

ppkt.140.1.7 pkt.140.1 art. 140 Rozdział III i pkt. 170.9 art.170 rozdział IV :

postanowienia Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 98, z dnia 02.02.2011 " O kwotach i składnikach kosztów na delegacje urzędników państwowych, a także innych osób skierowanych w delegację przez przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje w całości lub w części finansowane są ze środków budżetowych"

Zmieniono i uzupełniono zasady zwrotu kosztów przy delegacjach służbowych:

 

1.Wniesiono do Instrukcji uzupełnienie dotyczące konieczności zapoznania delegowanych osób z kosztorysem kosztów lub potwierdzania rozliczeń wydanej zaliczki, a także przepisami szczegółowymi dotyczącymi zasad sporządzania sprawozdań z wykorzystanych środków wydanych na delegację.

Pracownika należy przekazać jakie koszty związane z pobytem w delegacji zostaną zwrócone , na podstawie jakich potwierdzonych dokumentów, jak również o skutkach naruszenia zasad  i terminów rozliczeń.  

2.Instrukcja zawiera również wyjaśnienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące wyjazdów zagranicznych, krótszych niż dobę pracowników placówek dyplomatycznych Ukrainy.

3.W Instrukcji zawarte jest wyjaśnienie dotyczące zasad stawiania adnotacji przez pracowników Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy w paszporcie zagranicznym lub w dokumencie zamiennym w przypadku delegacji zagranicznych.

Kodeks Podatkowy Ukrainy przewiduje że brak odpowiednio potwierdzonych dokumentów, nakazu lub adnotacji upoważnionej osoby funkcyjnej Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy w paszporcie lub dokumencie zamiennym, kwota dobowych kosztów nie jest zaliczana do składników kosztów płatnika podatku.

Jednocześnie zgodnie z Ustawą Ukrainy " O kontroli przygranicznej" (art.12) przewidziano, że adnotacja o przekroczeniu państwowej granicy nie jest sporządzana w paszportach obywateli Ukrainy poza przypadkami gdy obywatel osobiści zwróci się z prośbą o jej sporządzenie.

4.Instrukcja została uzupełniona o dokumenty , jakie należy przedstawić do sprawozdania z wykorzystania środków przekazanych na delegacje, dla potwierdzenia kosztów nabycia i wykorzystania biletu elektronicznego.

5. W celu uregulowania spraw związanych ze zwrotem kosztów nabycia biletów lotniczych, w przypadku, gdy bilet jest niepodzielny i częściowo wykorzystany oraz zwracany jest do firmy lotniczej (w związku ze zmianą trasy za zgodą kierownika przedsiębiorstwa lub z innych nieprzewidzianych okoliczności), jak również wyjaśnienia dotyczące potwierdzających dokumentów przekazywanych do sprawozdania w celu rozliczenia zaliczek na nabycie i wykorzystanie takiego biletu lotniczego.

6. Zmieniono wzór książki w której przedsiębiorstwo delegujące pracowników rejestruje delegowane osoby.

Zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy (ppkt.140.1.7 pkt.140.1 art.140 rozdział III " Podatek dochodowy od przedsiębiorstw) w przypadku delegacji w granicach Ukrainy i do państw, do których wjazd obywateli nie wymaga posiadania wizy (zezwolenia na wjazd), kwotę dobowych kosztów określa się zgodnie z nakazem o delegacji i odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi (pkt. 4 Rozdział II i ppkt.16,1 pkt.16 Rozdział III Instrukcji).

Instrukcja może być stosowana przy kierowaniu w delegację pracowników wszystkich form własności (dla przedsiębiorstw finansowanych ze środków budżetowych stosowanie regulacji Instrukcji jest obowiązkowe).Powrót Wszystkie Aktualności