04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaSpecjalnie upoważniony organ (17-02-2012)


Specjalnie upoważniony organ ds. rejestracji państwowej

1. Specjalnie upoważnionym organem ds. rejestracji państwowej jest centralny organ władzy wykonawczej odpowiedzialny za zabezpieczenie realizacji polityki państwowej w zakresie przedsiębiorczości.
2. Specjalnie upoważniony organ ds. rejestracji państwowej:
- sprawuje nadzór państwowy w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących rejestracji państwowej osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców;
- ujednolica praktykę stosowania aktów normatywno – prawnych dotyczących rejestracji państwowej oraz opracowuje projekty aktów normatywno –prawnych w tym zakresie;
- zatwierdza akty normatywno -prawne dotyczące tworzenia oraz prowadzenia Jednolitego Rejestru Państwowego;
- zabezpiecza tworzenie oraz zasady prowadzenia Jednolitego Rejestru Państwowego;
- zatwierdza wzory formularzy kart rejestracyjnych, zaświadczeń, wyciągów oraz wypisów z Jednolitego Rejestru Państwowego;
- kształci oraz podnosi kwalifikacje rejestratorów państwowych, opiniuje kandydatury na stanowiska rejestratora państwowego;
- wydaje rejestratorowi państwowemu zaświadczenia i pieczątkę;
- zabezpiecza zamówienia, dostawy, ewidencję i sprawozdawczość w zakresie utraty formularzy wypisów z Jednolitego Rejestru Państwowego;

- wydaje specjalistyczne, drukowane środki informacji masowej;
- przekłada organom władzy państwowej informacje z Jednolitego Rejestru Państwowego w trybie określonym przez specjalnie upoważniony organ ds. rejestracji państwowej.

- zapewnia nieograniczony dostęp przez sądy ogólnej jurysdykcji do danych Jednolitego Rejestru Państwowego Osób Prawnych oraz Osób Fizycznych – Przedsiębiorców oraz wspólnie z Państwową Administracją Sądową Ukrainy wprowadza zasady udzielenia takich informacji;

- ustala w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy instrukcję przekazania informacji o osobach prawnych, zarejestrowanych zgodnie z ust. 4 art. 3 niniejszej Ustawy przez rejestratora państwowego.

3. W przypadku, wykrycia faktu naruszenia trybu rejestracji państwowej przez rejestratora państwowego, specjalnie upoważniony organ ds. państwowej rejestracji posiada prawo do zwrócenia się do przewodniczącego miasta obwodowego lub przewodniczącego rejonowej, rejonowej, administracji państwowej w mieście Kijów i Sewastopol z wnioskiem o zwolnienie ze stanowiska rejestratora państwowego. Decyzja o odwołaniu ze stanowiska rejestratora państwowego powinna być wydana w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia wniosku.


Powrót Wszystkie Aktualności