04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaStruktura etatów (04-06-2013)


Struktura etatów

Ministerstwo Polityki Społecznej

Departament wynagrodzeń i warunków pracy

Pismo Nr 336/13/155-13, z dnia 25.04.2013

Ministerstwo w piśmie wyjaśnia:

Prawem Ukrainy nie przewidziano definicji "struktury etatów" .

Zgodnie z art. 64 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy przewidziano, że przedsiębiorstwo samodzielnie określa własną strukturę organizacyjną, ustala ilość zatrudnionych pracowników oraz strukturę etatów.

Struktura etatów jest dokumentem wprowadzającym w danym przedsiębiorstwie, instytucji strukturę organizacyjną , strukturę stanowisk , składniki wynagrodzeń.

Struktura etatów zawiera nazwę stanowisk, ilość pracowników i wynagrodzenie wg każdego stanowiska.

Struktura etatów instytucji, organizacji, przedsiębiorstw finansowanych z budżetu sporządzana jest zgodnie z wzorem zatwierdzonym nakazem Ministerstwa Finansów Ukrainy Nr 57, z dnia28.01.2002.

Podstawowa struktura etatów przewiduje poz. gdzie wskazuje się nazwę jednostek strukturalnych i stanowisk, ilość etatów, składniki wynagrodzenia, wysokość premii i dopłat, miesięczny fundusz wynagrodzeń.

Przedsiębiorstwa wykorzystują podstawowy wzór jako podstawę do opracowania własnej struktury etatów.

Zgodnie z Instrukcją zasad prowadzenia książek zatrudnienia pracowników, zatwierdzoną nakazem Ministerstwa Pracy Ukrainy, Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy i Ministerstwa Ochrony Społecznej Ukrainy, Nr 58, z dnia 29.07.1993(wraz ze zmianami i uzupełnieniami), zapisy w książce pracy zawierają nazwę stanowiska, zawodu, specjalności , każdego zatrudnionego wg nazw zawartych w Klasyfikatorze Zawodów.

Nazwy stanowisk (zawodów) w strukturze etatów mają odpowiadać nazwom zawartym w Klasyfikatorze.

Przyjęcie, zatwierdzenie przez kierownika struktury etatów odbywa się poprzez wydanie specjalnego aktu normatywnego (nakazu, rozporządzenia) , który określa ilość pracowników każdego zawodu, stanowiska z podziałem wg struktury przedsiębiorstwa.

Nakaz (rozporządzenie) , zatwierdzające strukturę etatów sporządzany jest z zachowaniem wszystkich warunków przewidzianych do dokumentacji organizacyjnej zgodnej ze standardami Ukrainy " Państwowy ujednolicony system dokumentacji".

Wymogi dotyczące sporządzania dokumentów ДСТУ 4163-2003, zatwierdzono nakazem Państwowego Standardu Ukrainy Nr 55, z dnia 7 kwietnia 2003 , które obejmują dokumenty organizacyjne ( postanowienia, rozporządzenia, nakazy, regulaminy, uchwały, protokoły, akty, pisma itp.), tworzone w wyniku prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje wszystkich form własności.

Konieczność uregulowania i zabezpieczenia praw pracowników do pracy, ochrony przed bezprawnym zwolnieniem i ochrony wynagrodzeń, zatwierdzenie struktury etatów w przedsiębiorstwie jest obowiązkiem a brak zatwierdzonej struktury etatów uważa się za naruszenie przepisów prawa pracy, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność administracyjną w oparciu o ust.1 art.41 Kodeksu O administracyjnych wykroczeniach.

Księgowy - kasjer, to zgodnie z regulacjami Klasyfikatora zawodów nie dopuszcza się tworzenia rozszerzonych nazw zawodów poprzez połączenie stanowisk,  poza przewidzianymi w Klasyfikatorze.

Zgodnie Klasyfikatorem nazwa "księgowy (z dyplomem specjalisty)" posiada kod 2411.2 (grupa zawodowa " Audytorzy i księgowi klasyfikowani", rozdział (Zawodowcy"), " Księgowy" z kodem 3433 (grupa zawodowa " Księgowi i kasjerzy - eksperci", Rozdział " Specjaliści") i  Kasjer ( w przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji) z kodem 4211 (grupa zawodowa " Kasjerzy i bileterzy", rozdział " Techniczni specjaliści") są odrębnymi zawodami.

Łączenie dwóch nazw zawodów " Księgowy" i " Kasjer" jest niedopuszczalne.

Dyrektor Departamentu O. TowstenkoPowrót Wszystkie Aktualności