04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaSzereg aktów prawnych zostało przystosowanych do zgodności (24-01-2010)


Szereg aktów prawnych zostało przystosowanych do zgodności z regulacjami Ustawy „ O międzynarodowym prawie prywatnym”.

Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła Ustawę „O wniesieniu zmian do wybranych aktów prawnych Ukrainy” (dotyczące przystosowania regulacji do zgodności z Ustawą Ukrainy „O międzynarodowym prawie prywatnym”).

Wniesiono zmiany do Kodeksu Ustaw o Pracy, Gospodarczo – Procesowego Kodeksu, Kodeksu Gospodarczego, Kodeksu Cywilno – Procesowego, Kodeksu Sądownictwa Administracyjnego, a także do Ustawy „O postępowaniu wykonawczym” uwzględniając regulacje Ustawy „O międzynarodowym prawie prywatnym”. Wniesiono szereg uściśleń w samej Ustawie „O międzynarodowym prawie prywatnym”.

Omawiane zmiany mają na celu zabezpieczenie zgodności prawa Ukrainy z regulacjami ustawy „O międzynarodowym prawie prywatnym”, o ile wynikają z art. 2 stały się aktem kodyfikacyjnym w odpowiedniej dziedzinie prawa, a także usunięcie kolizji w samej Ustawie wykrytych w czasie jej stosowania.

W Ustawie proponuje się m.in. zmiany w Kodeksie Ustaw o Pracy Ukrainy  regulujących stosunki pracy obywateli zatrudnionych poza granicami własnych państw, odbywających się zgodnie z regulacjami Ustawy „ O międzynarodowym prawie prywatnym” (art.52 – 54 Ustawy).

W Ustawie proponuje się wyłączenie z Kodeksu cywilno – procesowego Ukrainy, regulacji które zostały zawarte w Ustawie Ukrainy „ O międzynarodowym prawie prywatnym” , a także określić bardziej szczegółowe zasady zwracania się sędziów Ukrainy do zagranicznych sędziów z pełnomocnictwem o pomoc prawną , a także wykonanie pełnomocnictw zagranicznych sędziów na terytorium Ukrainy.

Istnienie odpowiednich regulacji w danym Kodeksie uzasadniono tym, że konieczność wykonania określonych czynności procesowych , bądź otrzymanie dowodów za granicą może powstać podczas rozpoznawania dowolnej sprawy i niezależnie od istnienia elementu zagranicznego w spornych stosunkach prawnych. Poza tym, wykonanie pełnomocnictw zagranicznych sędziów na terytorium Ukrainy odbywa się zgodnie z  Ustawą procesową Ukrainy.

 

Wnosząc zmiany do Gospodarczego Kodeksu Procesowego Ukrainy i Kodeksu Administracyjnego Sądownictwa w celu przystosowania ich wybranych regulacji do zgodności z Ustawą Ukrainy „ O międzynarodowym prawie prywatnym” objęły w szczególności pkt. 2,3 i 4 art.2.

W Kodeksie Gospodarczym wniesiono zmiany w art. 382 w celu dostosowania jej do zgodności z art. 31, 32 i 33 Ustawy Ukrainy „ O międzynarodowym prawie prywatnym”.

 

Poza tym, wnosi się zmiany do art. 18 Ustawy „ O postępowaniu wykonawczym”, a także pkt. 2 – 3 ust. 1 art. 1, art., 4, art., 12 i art.. 77 , a także nazw Rozdziałów VI i VII Ustawy „ O międzynarodowym prawie prywatnym”. Ustawa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania.
Powrót Wszystkie Aktualności