20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaW jaki sposób rozlicza się kwotę uzyskanych dochodów (22-01-2010)


W jaki sposób rozlicza się kwotę uzyskanych dochodów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem naliczonych odpisów na amortyzację wg środków trwałych, czasowo wykorzystywanych we wspólnej działalności ?

Odpowiedź: Naliczenia odpisów na amortyzację wg środków trwałych grup 1, 2, 3 oraz 4 dokonuje się w trybie, określonym art. 8 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-ВР „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” z dnia 28.12.94 (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami).

Zgodnie z ppkt. 13 Zasad „O zatwierdzeniu formy Sprawozdania o wynikach działalności wspólnej na terytorium Ukrainy bez tworzenia osoby prawnej, Zasad jego sporządzenia oraz Zasad prowadzenia ewidencji podatkowej wyników działalności wspólnej” (wraz ze zmianami oraz uzupełnieniami), zatwierdzonych zgodnie z Nakazem Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 571 z dnia 30.09.2004, określono, że w przypadku kiedy środki trwałe płatnika podatku – uczestnika działalności wspólnej są wykorzystywane we własnej działalności gospodarczej, jak i we wspólnej działalności, część odpisów na amortyzację wg tych środków trwałych jest wliczana w sprawozdanie oraz załącznik do niego w kwocie, która stanowi taką samą część od ogólnej kwoty naliczonych odpisów na amortyzację okresu sprawozdawczego wg tych środków, jaką stanowi kwota dochodów otrzymanych z działalności wspólnej od ogólnej kwoty dochodów ogółem, uzyskanych przez tego płatnika z własnej działalności gospodarczej.

Więc płatnik podatku – uczestnik działalności wspólnej, który wykorzystuje środki trwałe we własnej działalności gospodarczej, jak i we wspólnej działalności, może zmniejszyć swój skorygowany dochód ogółem o kwotę naliczonych odpisów na amortyzację wg tych środków trwałych, zmniejszoną o kwotę odpisów na amortyzację wg środków trwałych, które częściowo były wykorzystane w działalności wspólnej.

 

Państwowa Administracja Podatkowa miasta Kijów

 Powrót Wszystkie Aktualności