20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaW jakich przypadkach stosuje się (02-04-2011)


W jakich przypadkach stosuje się "0 %" podatku dochodowego?

Podatek dochodowych od 1 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011 wynosi 23%.

W piśmie Nr 2768/6/15-0315, z dnia 09.02.2011 "Dotyczy przestrzegania przez płatników podatku dochodowego dwóch warunków dla korzystania z "0 %"zgodnie z pkt. 154.6 art.154 Kodeksu Podatkowego Ukrainy".

 

W okresie od 1.04.2011 do 01.01.2016 stosuje się "0%" dla płatników podatków :

- których wysokość narastających dochodów każdego okresu sprawozdawczego od początku roku nie przewyższa 3 mln hrywien;

- naliczone za każdy miesiąc okresu sprawozdawczego wynagrodzenie zatrudnionych przez płatnika pracowników wynosi nie mniej niż dwa minimalne wynagrodzenia , których wysokość określa ustawa.

Przy czym, na otrzymanie ulgi ( w razie przestrzegania podstawowych warunków) posiadają ci płatnicy podatku dochodowego, którzy spełniają jeden z określonych w pkt. 154.6 art.154 Kodeksu Podatkowego Ukrainy kryteriów..

Ograniczenie do 3 mln hrywien określa się narastająco od początku sprawozdawczego okresu podatkowego a kończy się w ostatni dzień kalendarzowy takiego okresu.

Za okres podatkowy uważa się przewidziany w Kodeksie Podatkowym Ukrainy okres z uwzględnieniem którego obliczane są i spłacane poszczególne rodzaje podatków i opłat (art.33 Kodeksu Podatkowego Ukrainy).

Okres podatkowy może składać się z kilku okresów sprawozdawczych.

W 2011 (od 1 kwietnia 2011 - dnia wejścia w życie rozdziału III Kodeksu Podatkowego Ukrainy) płatnicy podatku od przedsiębiorstw sporządzają i składają deklarację z podatku dochodowego za następujące sprawozdawcze okresy podatkowe: II kwartał, II i III kwartał i II - IV kwartał 2011.

W art. 154.6 Kodeksu płatników podatków , którzy chcą skorzystać z ulgi zobowiązuje się  od 01.04.2011 do 01.01.2016 roku naliczać zatrudnianym pracownikom wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2 minimalne wynagrodzenia.  

W przypadku, gdy przynajmniej w jednym podatkowym okresie sprawozdawczym regulacje pkt. 154.6 art.154 Kodeksu Podatkowego Ukrainy nie będą zachowane, płatnik podatku dochodowego traci prawo do takiej ulgi i podlega opodatkowaniu wg zasad ogólnych.Powrót Wszystkie Aktualności