04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaWiększościowi udziałowcy banku pod kontrolą (15-02-2011)


Chcesz posiadać większościowy udział w banku będziesz skontrolowany

 

 

Zmiany w ustawie "O bankach i działalności bankowej"

Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła zmiany do ustawy "O bankach i działalności bankowej"

 

 

Ustawa skierowana jest na przystosowanie zasad państwowej rejestracji banków do wymogów specjalnego prawa rejestracji państwowej osób prawnych, udoskonalenia nadzoru bankowego oraz organizacji audytu zewnętrznego banków, wzmocnienia ochrony praw wierzycieli itp.

Odpowiednie zmiany zostały wniesione do ustawy "O bankach i działalności bankowej", " O Narodowym Banku Ukrainy", "O działalności audytorskiej". " O usługach finansowych oraz państwowej regulacji rynku usług finansowych", " O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców"," O ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej na Ukrainie", " O ochronie dzieciństwa", " O podstawach ochrony socjalnej bezdomnych i sierot".

Ustawa wprowadza mechanizm oraz procedury ujawniania realnych właścicieli banków wobec których wprowadza się specjalne wymogi.

- wprowadzono definicję " kontroler"  - osoba fizyczna lub prawna nie posiadająca innych kontrolerów - osoby fizyczne oraz posiadający możliwość decydującego wpływu na zarządzanie lub działalność osoby prawnej;

- przy tworzeniu banku Narodowy Bank Ukrainy otrzymuje pełną informację od wszystkich założycieli banku, niezależnie od części udziału w kapitale statutowym dotyczącą struktury własności, renomy biznesowej, stanie finansowym;

- wprowadza się wymóg dotyczący stanu finansowego oraz renomy biznesowej właścicieli banków - wprowadzona została regulacja zobowiązująca właścicieli istotnego udziału w banku przez cały okres ich posiadania do spełniania odpowiednich regulacji przewidzianych w niniejszej ustawie.

Poszerza się zakres informacji o właścicielach istotnego (znacznego) udziału w banku , którą udziela się klientom (publikuje) oraz zwiększa się odpowiedzialność właścicieli za ukrywaniu informacji o sobie.

Banki zobowiązuje się:

- na żądanie klienta do przekazania informacji o osobach których udział w kapitale statutowym banku przewyższa 5%;

- wskazywania informacji o właścicielach istotnego udziału w banku poprzez publikację w cyklicznych wydawnictwach, bądź zamieszczanie w sieci interent.

Wprowadza się odpowiedzialność właścicieli istotnego udziału banku w razie naruszenia zasad nabycia lub zwiększenia istotnego udziału w banku (zastosowanie grzywny w wysokości do 10% od nabytego (zwiększonego) udziału).

Poza tym, Narodowy Bank Ukrainy również otrzymuje pełnomocnictwa do umieszczania na własnej stronie www informacji o właścicielach istotnego udziału banków.

Zmienia się procedura nabycia oraz zwiększenia istotnego udziału w banku.

Zgodnie z ustawą "O bankach i działalności bankowej" Narodowy Bank Ukrainy przy posiadaniu odpowiedniego pakietu dokumentów udziela zezwolenia na nabycie lub zwiększenie istotnego udziału w banku.

W ustawie zostały zmienione powyższe zasady tj. osoba zamierzająca nabyć lub zwiększyć istotny udział w banku w terminie 3-ch miesięcy od dnia nabycia lub zwiększenia zobowiązana jest do poinformowania banku i Narodowego Banku Ukrainy.

Wraz z zawiadomieniem o zamiarze nabycia lub zwiększenia istotnego udziału dostarczany jest pakiet dokumentów , dających możliwość identyfikacji wnioskodawcy oraz sporządzenia opinii o jego renomie biznesowej oraz stanie finansowym.

Podzielono informacje o strukturze własności osoby prawnej oraz asocjowanych osób osoby fizycznej.

Ustawą wprowadza się wymóg dotyczący minimalnej wysokości kapitału statutowego banku - 120 mln hrywien, co jest związane z konieczności podwyższenia poziomu kapitalizacji banków oraz odpowiednio obniżenia ryzyka oszczędzających i klientów banków.

W postanowieniach końcowych przewidziano, że banki utworzone  przed wejściem w życie niniejszej ustawy, zobowiązane w terminie 5 lat od dnia wejścia jej w życie do przystosowania wysokości kapitału statutowego do jej wymogów .

Ustawa Nr 0884.Powrót Wszystkie Aktualności