04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZałożyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu statutowego innej osoby prawnej wnosi działkę o przeznaczeniu pozarolniczym. Czy taka operacja jest możliwa (25-05-2009)

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu

Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 8.9.1 pkt.8.9 art. 8 Ustawy Ukrainy „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” ( wraz ze zmianami i uzupełnieniami) płatnik podatku prowadzi odrębną ewidencję operacji sprzedaży lub zakupu ziemi jako odrębnego przedmiotu własności.


W przypadku, gdy w przyszłości taki przedmiot własności jest sprzedawany, płatnik podatku zalicza do składników dochodów ogółem różnicę między wartością dochodu otrzymanego w związku ze sprzedażą, a kwotą strat związanych z zakupem takiego przedmiotu własności zwiększonych o wskaźnik indeksacji.


Działka do celów ewidencji podatkowej nie jest wliczana do żadnej z grup funduszy podstawowych , o ile wartość działki nie zmniejszyła się w związku z jej zużyciem fizycznym lub moralnym, dlatego też działki nie podlegają amortyzacji ( ppkt. 8.2.2 pkt.8.2 art. 8 powyższej Ustawy).


Inwestycją jest operacja gospodarcza, która przewiduje nabycie funduszy podstawowych, aktywów niematerialnych, praw korporacyjnych i papierów wartościowych w zamian za środki lub majątek.
Inwestycje dzielone są na kapitalne, finansowe i reinwestycje. ( pkt.1.28 art.1 Ustawy Nr 334/94-BP).


Za inwestycję finansową należy rozumieć operację gospodarczą przewidującą nabycie praw korporacyjnych, papierów wartościowych, derywatywów oraz innych instrumentów finansowych.
Inwestycje finansowe dzielą się na bezpośrednie i portfelowe.


Inwestycją bezpośrednią jest operacja gospodarcza przewidującą wniesienie środków lub majątku do funduszu statutowego osoby prawnej w zamian za prawa korporacyjne emitowane przez taką osobę prawną ( ppkt. 1.28.2 pkt.1.28 art. 1 Ustawy 334/94-BP).


Jednakże, wniesienie działki do funduszu statutowego innej osoby prawnej w zamian za prawa korporacyjne uważa się za inwestycję bezpośrednią.


Przy czym, pkt. 14 „Postanowień końcowych” Kodeksu Ziemskiego Ukrainy zabrania osobom fizycznym właścicielom działek (tzw. pajów - części) do wnoszenia ich  do funduszy statutowych spółek gospodarczych.


Państwowa Inspekcja Podatkowa r. Darnickij m.KijowaPowrót Wszystkie Aktualności