04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZakaz udzielania kredytów w walucie (26-09-2011)


Zakaz udzielania kredytów w walucie

Najwyższa Rada Ukrainy uwzględniła wszystkie Prezydenta Wiktora Janukowicza i 239 głosami ponownie przyjęła Ustawę Nr 3672-VI "O wniesieniu zmian do wybranych aktów prawnych Ukrainy dotyczących stosunków między kredytodawcami i konsumentami usług finansowych" (projekt Nr 7351).

Rada uwzględniła wszystkie poprawki Prezydenta.

Zmiany przewidują zakaz udzielania kredytów konsumenckich w walucie obcej.

Poza tym, ustawa udoskonaliła procedurę upadłości. Wzmocniono gwarancje ochrony praw i interesów wierzycieli dłużnika w procedurze odnowienia jego płynności finansowej lub uznania go za bankruta oraz stworzenia równych i sprawiedliwych warunków zaspokojenia roszczeń wszystkich kategorii wierzycieli.

Przewidziano również wymóg obowiązku zawiadamiania komitetu arbitrażowego wierzycieli o czasie, miejscu i warunkach sprzedaży zastawionego majątku (poprzez przesłanie listu poleconego za pokwitowaniem odbioru).

Udoskonalono procedurę objęcia zajęcia na majątku dłużnika, a także udoskonalono sprzedaż prawa do roszczeń z tytułu umów kredytowych poprzez wprowadzenie możliwości procesowego następstwa prawego przy zmianie stron w procesie sądowym w razie odstąpienia prawa roszczenia z tytułu umowy kredytowej, możliwość ujawnienia tajemnicy bankowej  dotyczącej przeterminowanych spłat kredytów przez osoby z którymi zawiera się umowy odstąpienia prawa roszczeń wobec klienta z przeterminowanymi kredytami.

Osobie wysiedlanej z miejsca zamieszkania przekazuje się stałe pomieszczenie mieszkalne określone w decyzji sądu lub postanowieniu prokuratora.

Kredytodawcy  przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego zobowiązani są do informowania kredytobiorców m. in.: o łącznej wysokości kredytu z uwzględnieniem stawki % z tytułu kredytu i kosztach wszystkich usług (rejestratora, notariusza, ubezpieczyciela, rzeczoznawcy itp.) związanych z otrzymaniem kredytu i zawarciem umowy kredytu konsumenckiego.

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty kredytodawcy dodatkowej prowizji wraz z zaznaczonymi w prawie opłatami, % lub innych opłat , które nie zostały zawarte w umowie.

Kredytodawcom zakazano wprowadzania w umowie jakichkolwiek opłat, %, prowizji, płatności itp. za czynności nie będące usługą i nie przewidziane w obowiązującym prawie.

Zakazuje się kredytodawcy odmówić konsumentowi przyjęcia płatności w przypadku przedterminowego zwrotu kredytu, a także wprowadzania opłat z tego tytułu.Powrót Wszystkie Aktualności