04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZwiększenie kapitału statutowego (12-12-2011)


II. Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej

1. Źródła i możliwości zwiększenia kapitału statutowego spółki akcyjnej

1. Spółka akcyjna może dokonać zwiększenia kapitału statutowego wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy

2. Źródłami zwiększenia kapitału statutowego spółki akcyjnej są:

a) dodatkowe wkłady;

b) dodatkowy kapitał lub jego część (poza bankami i pozabankowymi instytucjami finansowymi);

c)zysk lub jego część.

3. Drogi zwiększenia kapitału statutowego spółki akcyjnej :

a)podwyższenie nominalnej wartości akcji;

b) rozmieszczenie dodatkowych akcji o istniejącej wartości nominalnej.

4. Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej z pozyskaniem dodatkowych wpłat odbywa się poprzez rozmieszczenie dodatkowych akcji.

5. Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez skierowanie do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części) i/lub skierowanie do kapitału statutowego zysku (jego części) odbywa się poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji.

6. W przypadku rozmieszczenia akcji zapłata dokonywana jest w gotówce lub za zgodą spółki i inwestora - w formie praw majątkowych, niemajątkowych posiadających wartość pieniężną, papierów wartościowych (poza dłużnymi emisyjnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest nabywca oraz weksli), innego majątku.

Ograniczenia dotyczące form zapłaty za akcje określa prawo oraz statut spółki akcyjnej.

7. Zwiększenie kapitału statutowego spółki poprzez skierowanie do kapitału statutowego zysku (jego części) możliwe jest pod warunkiem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy podziału zysku, który (jego część) kierowana jest na zwiększenie kapitału statutowego.

8. Spółka akcyjna przy zwiększaniu kapitału statutowego nie posiada prawa:

- łączenia możliwości zwiększania kapitału statutowego przewidzianych w pkt.3 niniejszego tytułu;

- łączenia dodatkowych wkładów z innymi źródłami zwiększenia kapitału statutowego przewidzianych w pkt.2 niniejszego tytułu.

Podstawa prawna: Decyzja Komisji ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy Nr 1181, z dnia 30.08.2011. Obowiązuje z dniem opublikowania.Powrót Wszystkie Aktualności