04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZwrot VAT przy sprzedaży samochodu (20-05-2009)

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu

Odpowiedź: Zgodnie z ppkt.7.4.1 Ustawy Ukrainy Nr 168/97-BP z dnia 03.04.97 „O podatku VAT” kredyt podatkowy okresu sprawozdawczego składa się z kwot podatków naliczonych ( zapłaconych) przez płatnika w przeciągu takiego okresu podatkowego w związku z nabyciem ( budową) podstawowych funduszy w celu dalszego ich wykorzystania w produkcji i/lub dostawy towarów (usług) dla opodatkowanych operacji w granicach działalności gospodarczej płatnika podatku.

W ppkt.7.4.3 Ustawy Nr 168/97 – BP przewidziano, że w przypadku , gdy towary ( prace, usługi) wytworzone i/lub nabyte w części wykorzystywane są w opodatkowanych operacjach, a w części nie , do kwoty kredytu podatkowego zalicza się tą część spłaconego ( naliczonego) podatku przy ich wytworzeniu lub nabyciu , która odpowiada części wykorzystania takich towarów ( prac, usług) w opodatkowanych operacjach okresu sprawozdawczego.

W razie sprzedaży podstawowych funduszy należy uwzględnić jak niżej:

- zgodnie z regulacjami pkt.1.4. wymienionej Ustawy dostawa towarów to dowolne operacje wykonywane na podstawie umów kupna – sprzedaży, barteru, dostaw oraz innych umów cywilnoprawnych przewidujące przekazanie za odpłatnością praw własności na takie towary  niezależnie od terminów ich przekazania;

- podstawą opodatkowania operacji dostaw towarów ( usług) zgodnie z pkt.4.1 Ustawy uważa się ich umowną ( kontraktową ) wartość określoną wg cen umownych, lecz nie mniejszą od cen zwyczajnych.

Państwowa Administracja Podatkowa m.Kijowa


Powrót Wszystkie Aktualności