04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy to prawda, że (24-09-2014)

osoba prawna działająca na terytorium Ukrainy ponosi odpowiedzialność prawną ? Tak, zostały wprowadzone zmiany do Kodeksu Karnego Ukrainy przewidujące odpowiedzialność osób prawnych.

więcej...

Zostałem dyrektorem (24-09-2014)

w spółce utworzonej przez polską spółkę na Ukrainie. Czy powołanie na stanowisko przez walne zgromadzenie spółki wystarczy, abym mógł legalnie podjąć pracę na Ukrainie ?

więcej...

Naruszenie prawa pracy (23-09-2014)

Kodeks karny Ukrainy przewiduje odpowiedzialność karną w przypadku naruszenia przez osoby funkcyjne prawa pracy

więcej...

Odpowiedzialność karna (23-09-2014)

Kodeks Karny Ukrainy określa szczegółowy wykaz czynów uznanych za przestępstwa, a Kodeks Karno – Procesowy (ujednolicona redakcja na dzień 22.08.2014) – zasady pociągania do odpowiedzialności karnej.

więcej...

Kto ponosi odpowiedzialność (23-09-2014)

za naruszenie prawa w spółce? Jakie są rodzaje odpowiedzialności przewidziane prawem?

więcej...

Kontrola transakcji (23-09-2014)

z osobami powiązanymi. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Podatkowego Ukrainy

więcej...

Zwrot VAT wg nowych zasad (15-09-2014)

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą zmiany dotyczące zwrotu VAT

więcej...

Sankcje za naruszenie (16-07-2014)

zobowiązań gospodarczych

więcej...

Narodowy Bank Ukrainy (16-07-2014)

zmienił zasady rozliczeń finansowych w formie elektronicznej

więcej...

Wprowadzono składki (14-07-2014)

na ubezpieczenie emerytalne przy zakupie waluty obcej

więcej...

Termin rozliczeń przy (14-07-2014)

eksporcie imporcie towarów wynosi 180 dni

więcej...

Jak odejść ze spółki (05-06-2014)

Wspólnik może odejść z ukraińskiej spółki z o.o

więcej...

Dyrektora (04-06-2014)

oraz inne osoby funkcyjne można zwolnić bez podania przyczyn. Nowa Ustawa obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku

więcej...

Prawo wykorzystania procedury (03-06-2014)

czasowego wwozu może być przekazane innej osobie

więcej...

Pełnomocnictwa notarialne (30-05-2014)

Za reprezentację, zgodnie z prawem Ukrainy, uważa się stosunek prawny

więcej...

Czy księgowego można (17-05-2014)

pociągnąć do odpowiedzialności karnej?

więcej...

Jakie prawa posiada (02-04-2014)

udziałowiec spółki? Prawa i obowiązki udziałowca zawarte są m.in.w Kodeksie Cywilnym Ukrainy, Ustawie O spółkach gospodarczych oraz w statucie spółki

więcej...

Jaka jest kolejność (02-04-2014)

zaspakajania roszczeń w przypadku likwidacji osoby prawnej?

więcej...

Co należy rozumieć za (02-04-2014)

szkodę moralną? Definicja szkody moralnej zawarta jest m.in. w Kodeksie Cywilnym Ukrainy

więcej...

Kodeks Postępowania (24-03-2014)

Gospodarczego Ukrainy określa m.in. zasady przedsądowego regulowania sporów w przypadku zmian lub rozwiązania umów gospodarczych

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................