04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jak przyjęcie Kodeksu Podatkowego Ukrainy (04-11-2009)

wspiera integrację Ukrainy z wspólnotą europejską? Jakie korzyści będą mieć obywatele Ukrainy w związku z przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej?

więcej...

Czy wszyscy płatnicy powinni z dniem 1 listopada 2009 (04-11-2009)

zarejstrować listy podatkowe w Ogólnym Rejestrze Listów Podatkowych?

więcej...

Czy stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (04-11-2009)

może po jego rejestracji w charakterze płatnika podatku od dochodu uzyskać kod identyfikacyjny JDRPOU (Jedyny Rejestr Państwowy przedsiębiorstw oraz Organizacji Ukrainy) ?

więcej...

Jak w ewidencji podatkowej określane są (02-11-2009)

operacje sprzedaży aktywów nieobrotowych?

więcej...

Przedstawicielstwo nierezydenta nie prowadzi działalności gospodarczej w celu uzyskania dochodu, jego działalność jest charytatywna (02-11-2009)

i nie wymaga utworzenia stałego przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo to posiada cztery samochody, czy musi zapłacić opłatę za zanieczyszczenie środowiska?

więcej...

Jaki jest tryb opodatkowania podatkiem od dochodów (29-10-2009)

kar otrzymanych przez nierezydentów za naruszenie stosunków zaistniałych na podstawie umowy handlu zagranicznego ?

więcej...

Czy prawem podatkowym przewidziano karę pieniężną (28-10-2009)

za niedostarczenie w terminie deklaracji o dochodach przez przedsiębiorcę ?

więcej...

Czy do kredytu podatkowego należy podatek VAT z (27-10-2009)

zapłacony w Urzędzie Celnym podczas importu towaru otrzymanego bezpłatnie?

więcej...

Jaką datę należy brać pod uwagę w celu określenia kosztów ogółem (27-10-2009)

przy imporcie towarów, w tym bez wwozu ich na terytorium Ukrainy?

więcej...

Płatnik podatków złożył sprawozdawczość w formie elektronicznej (23-10-2009)

do Inspekcji Podatkowej, ale nie otrzymał potwierdzenia. Jakie działania ma podjąć w takim przypadku?

więcej...

Przedsiębiorstwo eksportowało towary. (23-10-2009)

Wpływy walutowe powinny nadejść w terminie 180-dni. Jaka data uważana jest za datę otrzymania wpływów walutowych?

więcej...

Dokumenty podatkowe w formie elektronicznej sporządzono oraz nadesłano z blędem. (22-10-2009)

Czy zawiadamia się o tym płatnika podatków?

więcej...

Na podstawie jakich dokumentów normatywnych (22-10-2009)

wydaje się płatnikowi podatków odpowiedź na jego pisemne zapytanie w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw, jeśli jest w tej sprawie wyjaśnienie Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy?

więcej...

Zmiany w opodatkowaniu (22-10-2009)

usług przewozów międzynarodowych

więcej...

Czy projekt Kodeksu Podatkowego Ukrainy (19-10-2009)

przewiduje zmniejszenie wysokości podatku dochodowego i VAT?

więcej...

Podatek dochodowy od cudzoziemców (19-10-2009)

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy, wyjaśnia zasady opodatkowania dochodów nierezydentów (cudzoziemców)

więcej...

Spółki akcyjne zobowiązane są do (16-10-2009)

dokonania odpowiednich zmian w dokumentach założycielskich. Wymóg ten zawiera nowa Ustawa Ukrainy\" O spółkach akcyjnych\".

więcej...

Czy inna osoba prawna może pokryć dług (16-10-2009)

podatkowy za płatnika podatku?

więcej...

Czy operacja wykonania projektowo-wyszukiwawczych robót (14-10-2009)

dla budownictwa i ozdabiania nieruchomości dla nierezydenta, który znajduje się poza terytorium Ukrainy jest opodatkowana podatkiem VAT ?

więcej...

Od 1 października 2009 obowiązuje nowy Informator ulg podatkowych (13-10-2009)

nadanych obowiązującym prawem w spłacie podatków, opłat, innych obowiązkowych płatności

więcej...

Czy po wszczęciu postępowania karnego, (12-10-2009)

złożenie skargi na decyzje podatkową zawiesza pobieranie naliczonych przez kontrolę sum podatków?

więcej...

Czy dokumenty w formie elektronicznej (12-10-2009)

mogą być wykorzystane w sądowym rozwiązaniu sporów (postępowaniu sądowym)?

więcej...

Czy koniecznie trzeba rejestrować w inspekcji podatkowej, (09-10-2009)

filie przedsiębiorstwa? Jeśli tak, jakie dokumenty należy złożyć?

więcej...

Cudzoziemiec uzyskuje dochody na Ukrainie. (09-10-2009)

Jak opodatkowują się takie dochody ?

więcej...

List Państwowej Administracji Podatkowej (07-10-2009)

Nr 19694/7/16-1517 O wyjaśnieniach (dotyczących właściwości opodatkowania podatkiem od wartości dodanej przewozów międzynarodowych, z dnia 11.09.09.

więcej...

Na podstawie jakich dokumentów płatnik podatku przedkłada (06-10-2009)

sprawozdawczość podatkową w formie elektronicznej?

więcej...

Czy do kosztów całkowitych wlicza się (06-10-2009)

opłaty za rezerwacje miejsc w hotelach?

więcej...

Czy do dochodu uzyskanego na terytorium Ukrainy (05-10-2009)

wlicza się sumę grzywny oraz kary pieniężnej wypłacone nierezydentowi?

więcej...

Jakie są zasady rejestracji - nowo powstałego przedsiębiorstwa (05-10-2009)

jako płatnika podatku od wartości dodanej?

więcej...

Stałe przedstawicielstwo nierezydenta prowadzi sprzedaż własnych środków trwałych zaliczonych do grupy 3, (02-10-2009)

jak w takim wypadku przedstawicielstwo powinno obliczyć podatek od sprzedaży tych środków trwałych?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................