04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaBezpodstawne zaliczenie (25-01-2012)


Bezpodstawne zaliczenie do kosztów ogółem


Sąd odrzucił pozew spółki z o. o przeciwko decyzji inspekcji podatkowej na kwotę ponad 1 mln hrywien.
Inspekcja podatkowa zakwestionowała zaliczenie w przez spółkę kosztów za usługi prawne i marketingowe nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo bezpodstawnie zaliczyło do kosztów ogółem koszty zaznaczonych usług, nie potwierdzone pierwotnymi dokumentami.

Spółka otrzymała usługi prawne i konsultingowe na podstawie umów, zawartych z osobami fizycznymi i wg niej, wykorzystywane były na zwiększenie sprzedaży towarów. Zawarte umowy posiadają realny charakter, usługi i prace wykonane zostały przez kontrahentów i wykorzystywane są w działalności prowadzonej przez spółkę.

Zaznaczone fakty zostały potwierdzone w aktach wykonanych prac, transakcje zostały ujęte w ewidencji i sprawozdawczości podatkowej.

Sąd, po uwzględnieniu dowodów przedstawionych przez organ podatkowy potwierdził stanowisko organu co do  obowiązku wykorzystania uzyskanych przez przedsiębiorstwo usług marketingowych i prawnych w działalności gospodarczej i zwrócił uwagę na fakt, że akty wykonanych prac nie zawierają treści i istoty transakcji gospodarczych, jednostek miary charakteryzujących odpowiednie transakcje gospodarcze. Zaznaczone akty wykonanych prac nie dają pełnej informacji co do zakresu i charakteru udzielonych usług.


Państwowa Administracja PodatkowaPowrót Wszystkie Aktualności