04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy w przypadku (21-07-2016)


Czy w przypadku, gdy nierezydent posiada rachunek w rajach podatkowych to przekazanie środków jest objęte kontrolą?

Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy w piśmie Nr 14491/6/99-99-15-02-02-15, z dnia 04.07.2016  informuje jak niżej:

Transakcje gospodarcze związane z zakupem towaru przez rezydenta od niereyzdenta zarejestrowanego w państwie (na terytorium) nie wymienionego w wykazie państw, zatwierdzonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy oraz wielkość takich transakcji z nierezydentem nie przekracza 5 mln hrywien ( minus niebezpośrednie podatki) za odpowiedni rok podatkowy, nie są kontrolowane w przypadku , gdy nierezydent nie jest powiązany z rezydentem (niezależnie od tego w jakim państwie został otwarty rachunek bankowy).

Zgodnie z ppkt. 39.2.1. pkt.39.2 art.39 Kodeksu Podatkowego Ukrainy w celu naliczenia podatku dochodowego  kontrolowane są transakcje gospodarcze wpływające na przedmiot opodatkowania płatnika podatku, który:

1) jest osobą powiązaną – nierezydentem;

2) z nierezydentem zarejestrowanym w państwie (na terytorium) zaliczonego do wykazu państw (terytorium) , zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów Ukrainy;

3) poprzez komis – nierezydenta przy dokonywaniu zagranicznych transakcji gospodarczych związanych ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z ppkt. 39.2.1.7 art. 39 Kodeksu przewidziano, że transakcje gospodarcze wymienione w ppkt. 39.2.1.1. – 39.2.1.3 i 39.2.1.5 uważa się za kontrolowane pod warunkiem wystąpienia jednocześnie następujących okoliczności:

- roczny dochód płatnika podatków z dowolnej działalności określony zgodnie z ewidencją księgową przewyższa 50 mln hrywien ( z odliczenie niebezpośrednich podatków) za odpowiedni rok podatkowy (sprawozdawczy);

- wielkość transakcji gospodarczych płatnika podatków z każdym kontrahentem określonych zgodnie z ewidencją księgową przewyższa 5 mln hrywien (z uwzględnieniem niebezpośrednich podatków) za odpowiedni rok podatkowy (sprawozdawczy).

Reasumując: transakcje gospodarcze związane z zakupem towaru przez rezydenta od nierezydenta zarejestrowanego w państwie (terytorium) nie włączonym do wykazu państw (terytorium) zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów Ukrainy oraz wielkość takich transakcji z tym nierezydentem nie przewyższa 5 mln hrywien za odpowiedni rok podatkowy ( sprawozdawczy) to transakcje nie podlegają uznaniu ich za kontrolowane niezależnie od tego w jakim państwie (terytorium) został otwarty rachunek bankowy takiego nierezydenta.Powrót Wszystkie Aktualności