15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaIle gotówki można (30-04-2017)


Ile gotówki można przewieźć przez granicę Ukrainy?

Zasady przemieszczania gotówki ( w tym również czeków drogowych) i metali bankowych przez granicę celną Ukrainy określa Instrukcja Nr 148.

Zgodnie z pkt. 1 Tytuł 2 Instrukcji Nr 148 osoba fizyczna niezależnie od wieku, posiada prawo wwozić na Ukrainę i wywozić poza granicę Ukrainy gotówkę w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 000 Euro bez pisemnego deklarowania do organu celnego.

Zgodnie z pkt. 2 Tytuł 2 Instrukcji Nr 148 osoba fizyczna – rezydent posiada prawo wwozić na Ukrainę i wywozić z Ukrainy gotówkę powyżej równowartości 10 000 Euro, pod warunkiem pisemnego jej zadeklarowania do organu celnego w pełnej wysokości oraz posiadania dokumentów potwierdzających wypłatę gotówki z rachunków bankowych (instytucji finansowych) oraz dowodem dokonania wymiany gotówki (w przypadku, gdy miało takie miejsce) wyłącznie na kwotę przewyższającą równowartość 10 000 Euro.

Osoba fizyczna – nierezydent posiada prawo wwożenia na Ukrainę gotówkę w wysokości przekraczającej równowartość 10 000 Euro, pod warunkiem pisemnego jej zadeklarowania w organie kontroli w pełnej wysokości  ( pkt. 3 Tytuł 2 Instrukcji Nr 148).

Osoba fizyczna – nierezydent posiada prawo wywieźć poza granicę Ukrainy gotówkę w wysokości przekraczającej równowartość 10 000 Euro w przypadku, gdy wartość wywożonej gotówki nie przewyższa równowartości pisemnie zadeklarowanej przez nią do organu kontroli przy wwozie na Ukrainę. Wywóz gotówki w takim przypadku odbywa się pod warunkiem jej pisemnego zadeklarowania do organu kontroli w pełnej wysokości. ( pkt.4 Tytuł 2 Instrukcji Nr 148).

Deklaracja celna stanowi podstawę do wywozu (wwozu) wymienionej w niej gotówki i metali bankowych oraz dokonania transakcji z pełnomocnictwa rezydenta lub nierezydenta w okresie roku od dnia sporządzenia deklaracji.

Osoba fizyczna – nierezydent posiada prawo wpłaty środków na rachunki w upoważnionych bankach lub wykonywać inne transakcje w bankach Ukrainy na podstawie deklaracji celnej, w przypadkach przewidzianych prawem Ukrainy.

 Powrót Wszystkie Aktualności