20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJaka jest treść (28-04-2017)


Jaka jest treść art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy

Nadużywanie władzy lub stanowiska służbowego

Nadużycie władzy lub stanowiska służbowego w celu uzyskania dowolnej bezprawnej korzyści dla siebie, bądź dla innej osoby fizycznej lub prawnej wykorzystując przez osobę władzy , bądź stanowiska służbowego wbrew interesom służby w przypadku, gdy została wyrządzona istotna szkoda chronionym prawem praw, swobód i interesów osób lub państwa, bądź osoby prawnej

- podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub ograniczenia wolności do lat 3 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonego stanowiska, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 wraz z karą finansową od 250 do 750 nieopodatkowanego minimum dochodu osoby fizycznej.

2. Te same czyny w przypadku, gdy spowodowały ciężkie skutki

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 6 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z karą finansową od 500 do 1000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli.

Uwaga:

Za osoby funkcyjne zgodnie z art. 364, 368, 368-2, 368 Kodeksu Karnego Ukrainy uważa się osoby, które stale, czasowo, bądź na podstawie specjalnego pełnomocnictwa wykonują zadania pełnomocników władzy, bądź samorządu miejscowego, a także zajmują stale, bądź czasowo w organach władzy państwowej, samorządu miejscowego, w przedsiębiorstwach państwowych, bądź komunalnych, w instytucjach , bądź organizacjach stanowiska związane z wykonywaniem obowiązków organizacyjno – dyspozycyjnych, bądź administracyjno – ekonomicznych lub wykonują takie zadania na podstawie specjalnego pełnomocnictwa, gdzie osoba posiada pełnomocnictwa przekazane przez upoważniony organ władzy państwowej, organ samorządu miejscowego, centralny organ posiadający specjalny status, uprawniony organ, bądź uprawnioną osobę przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, sąd lub prawem.

2. Za osoby funkcyjne uważa się również osobę funkcyjną obcych państw (osoby zajmujące stanowiska w organie prawnym, wykonawczym lub sądowym obcego państwa, w tym również przysięgłych, inne osoby prowadzące sprawy w imieniu obcego państwa, w szczególności organu państwowego lub przedsiębiorstwa państwowego, a także zagranicznych sędziów sądów polubownych, osoby posiadające pełnomocnictwa do rozstrzygania sporów cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych w obcych państwach, osoby funkcyjne organizacji międzynarodowych (pracowników organizacji międzynarodowych, bądź inne osoby upoważnione przez taką organizację do występowania w jej imieniu), członków międzynarodowych ugrupowań parlamentarnych , których uczestnikiem jest Ukraina i sędziów oraz osoby funkcyjne międzynarodowych sądów).

2. Za istotną szkodę w art. 364, 364-1, 365, 365-2. 367 uważa się szkodę, która 100 i więcej razy przewyższa nieopodatkowane minimum dochodów obywateli (na dzień 28.04.17  wynosi 80000 hrywien).

3. Za ciężki skutek w art. 364 – 367 uważa się skutki, które 250 i więcej razy przewyższają nieopodatkowane minimum dochodów obywateli

(na dzień 28.04.17 wynosi  250 x 800,00 = 200 000 hrywien).

Podstawa prawna: art. 364 Kodeksu Karnego Ukrainy wg ujednoliconej redakcji na dzień 28.04.2017Powrót Wszystkie Aktualności