04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie dokumenty dostarcza nierezydent (25-01-2012)


Odpowiedź: Rejestracja osób fizycznych Państwowym Rejestrze Osób Fizycznych płatników podatków ( dalej -Państwowy Rejestr) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem o rejestracji osób fizycznych w Państwowym rejestrze osób fizycznych -płatników podatków, zatwierdzonym nakazem Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 954, z dnia 17.12.2010 i zarejestrowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy Nr 1388/1883, z dnia 29.12.2010 (dalej -Rozporządzenie).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem, osoba fizyczna niezależnie od wieku (zarówno rezydent jak i nierezydent), dla której wcześniej nie została sporządzona karta ewidencyjna osoby fizycznej - płatnika podatków (dalej Karta ewidencyjna) i która nie została wpisana do Państwowego Rejestru, zobowiązana jest osobiście lub poprzez prawnego przedstawiciela , bądź upoważnioną osobę, złożyć do odpowiedniego organu państwowej służby podatkowej Kartę Ewidencyjną wg wzoru  №1ДР, która jest jednocześnie wnioskiem dla rejestracji w Państwowym Rejestrze oraz przedstawić dokument potwierdzający osobę oraz zawierający wymagane do rejestracji dane, a mianowicie; nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo.

 

Obcokrajowcy i osoby bez obywatelstwa, dodatkowo dostarczają potwierdzone tłumaczenie paszportu w języku ukraińskim .

 

Osoba fizyczna dostarcza Kartę ewidencyjną do organu państwowej służby podatkowej w miejscu zamieszkania, a osoba bez stałego miejsca zamieszkania na Ukrainie - do organu państwowej służby podatkowej w miejscu uzyskiwania dochodów lub w siedzibie innego obiektu opodatkowania.

Osoby fizyczne -obcokrajowcy i osoby bez obywatelstwa składają Kartę Ewidencyjną do organów państwowej służby podatkowej w Autonomicznej Republice Krym, obwodach, m. Kijowa i Sewastopola.

 

Rejestracja osoby fizycznej Państwowym Rejestrze, odbywa się w przeciągu 10-ciu dni roboczych od dnia złożenia do organu państwowej służby podatkowej Karty Ewidencyjnej.
Państwowa służba podatkowa, wydaje osobie fizycznej dokument potwierdzający rejestrację, w którym znajduje się numer karty ewidencyjnej płatnika podatków.

Jednocześnie, należy podkreślić, że zgodnie Rozporządzeniem, rejestracja w Państwowym Rejestrze obcokrajowców i osób bez obywatelstwa odbywa się po spełnieniu regulacji zawartych w Zasadach wjazdu obcokrajowców i osób bez obywatelstwa na Ukrainę, ich wyjazdu z Ukrainy i tranzytowego przejazdu przez jej terytorium, zatwierdzonych postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 1074, z dnia 29.12.1995 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami).


Państwowa Administracja Podatkowa m.KijowaPowrót Wszystkie Aktualności