08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie rodzaje kar przewiduje (01-10-2010)


Jakie rodzaje kar przewiduje Kodeks Karny Ukrainy?

Kodeks Karny Ukrainy na dzień 20.08.2010

art.51. Rodzaje kar

Wobec osób uznanych za winnych popełnienia przestępstwa sąd może zastosować  niżej wymienione rodzaje kar:

1) grzywnę;

2) pozbawienie stopnia wojskowego, specjalnego tytułu, rangi, czynu lub klasy kwalifikacyjnej;

3) pozbawienie prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności;

4) prace społeczne;

5) prace naprawcze;

6) ograniczenia służbowe dla wojskowych;

7) konfiskatę majątku;

8) areszt;

9) ograniczenie wolności;

10) trzymanie w dyscyplinarnym batalionie wojskowym;

11) pozbawienie wolności na czas określony;

12) dożywotne pozbawienie wolności.

 

art.55. Pozbawienie prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności

1.Pozbawienie prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności może być wyznaczone zarówno jako kara podstawowa od 2 do 5 lat lub jako dodatkowa kara od roku do lat 3.Powrót Wszystkie Aktualności