20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaKodeks celny Ukrainy (17-03-2011)


Co to jest wstępna deklaracja wwozu ?

 

art. 89. Wstępna deklaracja celna

Przed wwozem towarów na terytorium celne Ukrainy, zgłaszający może złożyć do odpowiedniego organu celnego wstępną deklarację celną.

Wstępna deklaracja jest obowiązkowa przy wwozie na terytorium celne Ukrainy towarów akcyzowych.

Zasady składania wstępnej deklaracji celnej, jej wzór i wykaz zawartej w niej informacji, określa specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej ds. celnych zgodnie z wymogami niniejszego Kodeksu.

art. 90. Zmiana, uzupełnienie i odwołanie deklaracji celnej

Za pozwoleniem organu celnego informacje zawarte w deklaracji celnej mogą być zmienione, bądź uzupełnione, a złożona deklaracja celna odwołana.

Zmiana, uzupełnienie bądź odwołanie deklaracji celnej może być dokonane wyłącznie do chwili przyjęcia przez organ celny deklaracji celnej do odprawy celnej.

Nie dopuszcza się dokonywania zmian, uzupełnień i odwołania deklaracji celnej po jej przyjęciu przez organ celny do odprawy celnej. Wniesienie zmian, bądź uzupełnień do deklaracji celnej posiadających istotne znaczenie dla zastosowania procedur kontroli celnej dotyczących towarów i środków transportu lub wpływających na warunki opodatkowania towarów i zastosowania wobec nich środków regulacji pozataryfowych, dokonuje się poprzez złożenie do organu celnego nowej deklaracji celnej w przypadku, gdy jest to dozwolone niniejszym Kodeksem.

Osoby funkcyjne organów celnych nie posiadają prawa wypełniania deklaracji celnych, dokonywania zmian, bądź uzupełniania jakichkolwiek informacji w deklaracji celnej, za wyjątkiem informacji, których wniesienie należy do kompetencji organów celnych.

art. 96. Zakaz dotyczący przemieszczania wybranych towarów przez granicę celną Ukrainy

Wwóz na Ukrainę, wywóz z Ukrainy oraz tranzyt przez jej terytorium towarów określonych rodzajów może być zabronione prawem Ukrainy.

Przez granicę celną Ukrainy nie mogą być przepuszczane towary:

1) zabronione do wwozu na Ukrainę;

2) zabronione do wywozu z Ukrainy;

3) zabronione do tranzytu przez terytorium celne Ukrainy;

4) na które nie dokonano odprawy celnej;

5) które przemieszczane są przez granicę celną Ukrainy z naruszeniem  regulacji niniejszego Kodeksu i innych przepisów Ukrainy.

Zabrania się przemieszczania przez granicę celną Ukrainy w międzynarodowych przesyłkach pocztowych dóbr kultury.

Decyzja organów celnych dotycząca zakazu lub pozwolenia na przemieszczanie przez granicę celną Ukrainy konkretnych towarów może być zaskarżona do sądu.

art. 97. Ograniczenia dotyczące przemieszczania wybranych towarów przez granicę celną Ukrainy

W przypadkach przewidzianych prawem, na niektóre towary mogą być wprowadzane ograniczenia w przypadku ich przemieszczania przez granicę celną Ukrainy. Przepuszczanie takich towarów przez granicę celną Ukrainy odbywa się na podstawie pozwoleń upoważnionych organów władzy państwowej wykonujących odpowiednie zadania kontrolne.

Wykaz towarów, których przemieszczanie przez granicę celną Ukrainy odbywa się na podstawie zezwoleń organów władzy państwowej, a także zasady wydawania takich zezwoleń zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy. Organy władzy państwowej upoważnione do wydawania takich zezwoleń określa Gabinet Ministrów Ukrainy.

Zasady przemieszczania przez granicę celną Ukrainy wartości walutowych określa Narodowy Bank Ukrainy.

Zasady przeprowadzania kontroli celnej, odprawy celnej i przepuszczania przez granicę celną Ukrainy towarów, wobec których wprowadzono ograniczenia określa Gabinet Ministrów Ukrainy.Powrót Wszystkie Aktualności