04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaKto zaliczany jest (25-06-2015)


Osoby powiązane – osoby prawne i/lub fizyczne stosunki między którymi mogą wpływać na warunki i wyniki ekonomiczne ich działalności, bądź działalność osób przez nich reprezentowanych z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) w przypadku osób prawnych:

- jedna osoba prawna bezpośrednio i/lub bezpośrednio (poprzez powiązane osoby) posiada prawa korporacyjne innej osoby prawnej w wysokości 20 i więcej %;

- jedna i ta sama osoba prawna lub fizyczna bezpośrednio i/lub pośrednio posiada prawa korporacyjne w każdej takiej osobie prawnej w wysokości 20 i więcej %;

- jedna i ta sama osoba prawna lub fizyczna podejmuje decyzje dotyczące wyznaczania (wyboru) jednoosobowych organów wykonawczych każdej takiej osoby prawnej;

- jedna i ta sama osoba prawna lub fizyczna podejmuje decyzje dotyczące wyznaczenia (wyboru) 50 i więcej % składu zespołowego organu wykonawczego lub rady nadzorczej każdej takiej osoby prawnej;

- przynajmniej 50% składu zespołowego organu wykonawczego i/lub rady nadzorczej każdej takiej osoby prawnej składa się z jednej i tej samej osoby prawnej;

- jednoosobowe organy wykonawcze takich osób prawnych wyznaczane są (wybierane) decyzją jednej i tej samej osoby (właściciela lub upoważnionego przez niego organu);

- osoba prawna posiada pełnomocnictwo do wyznaczania (wyboru) jednoosobowego organu wykonawczego takiej osoby prawnej lub do wyznaczania (wyboru) 50 i więcej % składu jej zespołowego organu wykonawczego lub rady nadzorczej;

- suma wszystkich kredytów (pożyczek), zwrotnej pomocy finansowej od jednej osoby prawnej i/lub kredytów (pożyczek), zwrotnej pomocy finansowej od innych osób prawnych gwarantowanych przez jedną osobę prawną wobec innej osoby prawnej jest wyższa od sumy własnego kapitału więcej niż 3,5  razy (dla instytucji finansowych i firm prowadzących wyłącznie działalność leasingową – więcej niż 10 razy);

b) w przypadku osoby fizycznej i osoby prawnej:

- osoba fizyczna bezpośrednio i/lub pośrednio (poprzez powiązane osoby) posiada prawa korporacyjne osoby prawnej w wysokości 20 i więcej %;

- osoba fizyczna posiada prawo wyznaczania (wyboru) jednoosobowego organu wykonawczego takiej osoby prawnej lub wyznaczania(wyboru) nie mniej niż 50% składu jej zespołowego organu wykonawczego lub rady nadzorczej;

- osoba fizyczna posiada pełnomocnictwa jednoosobowego organu wykonawczego takiej osoby prawnej;

- osoba fizyczna posiada pełnomocnictwa do wyznaczania (wyboru) jednoosobowego organu wykonawczego takiej osoby prawnej lub wyznaczania (wyboru) 50 i więcej % składu jej zespołowego organu wykonawczego lub rady nadzorczej;

- suma wszystkich kredytów (pożyczek), zwrotnej pomocy finansowej od osoby fizycznej przekazanych osobie prawnej i/lub dowolnych kredytów (pożyczek), zwrotnej pomocy finansowej od innych osób fizycznych przekazanych osobie prawnej udzielanych pod gwarancje tej osoby fizycznej przewyższa sumę własnego kapitału więcej niż 3, 5 razy (w przypadku instytucji finansowych i firm prowadzących wyłącznie działalność leasingową – więcej niż 10 razy);

c) w przypadku osób fizycznych – mąż (żona), rodzice ( w tym adopcyjni), dzieci (pełnoletnie/niepełnoletnie, w tym adoptowane), rodzeni i nierodzeni bracia i siostry, opiekun, kurator, dziecko objęte opieką , bądź kuratelą.

Wszystkie prawa korporacyjne należące (pośrednio i/lub bezpośrednio) osoby prawnej w innej osobie prawnej są sumą udziałów praw korporacyjnych, które:

- bezpośrednio należą do takiej osoby prawnej w innej osobie prawnej;

- należą do dowolnej powiązanej strony takiej osoby prawnej w innej osobie prawnej.

W celu określenia czy osoba fizyczna bezpośrednio i/lub pośrednio posiada prawa korporacyjne w wysokości 20 i więcej % w osobie prawnej, wszystkie prawa korporacyjne nalezące (bezpośrednio i/lub pośrednio) do osoby fizycznej są sumą udziałów praw korporacyjnych, które:

- bezpośrednio  należą do takiej osoby  fizycznej w osobie prawnej;

- należą  do dowolnie powiązanych osób z taką osobą fizyczną w zaznaczonej osobie prawnej.

Wysokość udziałów posiadania praw korporacyjnych obliczana jest w przypadku:

- pośredniego władania – poprzez mnożenie udziałów posiadania praw korporacyjnych w jednym ogniwie;

- władania poprzez kilka ogniw – poprzez podsumowanie udziałów posiadania praw korporacyjnych w każdym  ogniwie.

W przypadku, gdy udział posiadania praw korporacyjnych każdej osoby w kolejnej osobie prawnej w ogniwach przewyższa 20 % , wszystkie osoby takiego ogniwa są powiązanymi (niezależnie od wyników mnożenia).

Bezpośredni lub pośredni udział państwa w osobach prawnych nie stanowi podstawy do uznania takich osób za osoby powiązane.

Płatnicy podatków mogą być uznani za powiązanych z innych podstaw przewidzianych w niniejszym ppkt.

Przy istnieniu okoliczności zaznaczonych w ppkt. „a” – „b” niniejszego ppkt. osoby prawnej i/lub fizyczne będące stronami w transakcjach gospodarczych posiadają prawo samodzielnie uznać się w celach podatkowych za osoby powiązane z podstaw nieprzewidzianych w niniejszym ppkt.

Centralny organ władzy wykonawczej realizujący państwową politykę podatkową i celną w drodze postępowania sądowego może udowodnić na podstawie faktów i okoliczności, że jedna osoba prawna lub fizyczna sprawowała faktycznie kontrolę nad decyzjami biznesowymi innej osoby prawnej i/lub że osoba fizyczna lub prawna sprawowała kontrolę nad decyzjami biznesowymi każdej osoby prawnej.

Podsawa prawna: Kodeks Podatkowy UkrainyPowrót Wszystkie Aktualności